شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "قناری رسمی بلند ایران"

تعریف قناری رسمی بلند ایران – جناب آقای محمدباقرمرادی :

تاریخچه بوجود آمدن رسمی بلند به سالهای نه چندان دور دهه شصت بر میگردد که با ورود نژادهای یورکشایر و لانکشایر به ایران عشقبازان آن زمان که دنبال راهی برای بلندتر کردن رسمی بودند انگار مراد دل خودشان را یافته اند و با اختلاط این دو نژاد (بیشتر یورک) با رسمی های متداول آنزمان( که سالیان سال قدمت داشتند و به قناری رسمی معروف شده بودند) گونه های هیبریدی موسوم به یه سر یورک پدیدار شد که کمی نازک تر و کوتاه تر از ...

Read more

Scroll to top