شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "قناری" (Page 2)

فرم های تهیه شده جهت عضویت افراد درکلوپ های قناری :

فرم های تهیه شده جهت عضویت افراد درکلوپ های قناری انجمن پرورش دهندگان قناری و پرندگان زینتی ایران   قابل توجه پرورش دهندگان نژادهای قناری : رنگی ، جیبوسو ، جیبر ، رسمی بلند ، فری ، گلاستر . لارگوت و کرست در تاریخ ۹۶/۷/۲۸ در محل نمایشگاه تهران میتوانند در کلوپ های مورد نظر  ثبت نام نمایید ثبت نام الکترونیکی نیز بعد از این تاریخ امکان پذیر است     به نام یزدان پاک اهداف و روش عملکرد انجمن فرهنگی و آ ...

Read more

چگونگی خلق قناری نژاد لارگوت Spanish llarguet :

چگونگی خلق قناری نژاد لارگوت اسپانیایی  Spanish llarguet : بدرستی مشخص نیست که تاریخ بوجود آمدن نژاد « لاگورت» کی میباشد اگر چه طبق شواهد چنین بنظر میرسد که این نوع به بین سالهای 40-50 قرن گذشته و استان کامیلتون باز می گردد که یکی از مناطق اصلی پرورش نژاد قناری در اسپانیا بوده و از پرو پا قرص ترین طرفداران جوجه کشی و پروار بندی قناری برخوردار است. از اطلاعات بدست آمده چنین بر می آید که تشخیص و تعیین اولیه خ ...

Read more

قناری – جناب آقای دکتر رنجبر :

قناری - جناب آقای دکتر رنجبر تلفن تماس    09121453002          معامله امروز تهران فروشنده؛دکتر رنجبر خریدار؛نادر محمدپور مورد معامله 170 عدد رسمی بلند شاخص معامله دوم فروشنده؛دکتر رنجبر خریدار؛کاظم یجک مورد معامله 10 عدد جیبوس زیبا ...

Read more

Scroll to top