شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "قناری"

شناخت پرندگان تهیه توسط جناب آقای خسرو فرسیابی :

🤔شناخت پرندگان🤔 برای شناسايی هرچه بهتر موجودات لازم است که آنها را در دسته هايی طبقه بندی نمود . بزرگترين مشکل رده بندی پرندگان يکسان بودن شکل ساختمانی آنها با يکديگر است . به عبارت ديگر تحول و تغييراتی را که در حيوانات ديگر بخصوص در پستانداران ( با وجودی که تعداد گونه های آنها نصف گونه های پرندگان است ) می توان مشاهده کرد در پرندگان چندان قابل مشاهده نيست . از طرف ديگر مطالعات مربوط به آناتومی مقايسه در سط ...

Read more

قناری – نوشته جناب آقای خسروفرسیابی :

قناری - نوشته جناب آقای خسروفرسیابی: دوستدار قناری کسانی که به تازگی به جرگه پرورش دهنده گان قناری پیوسته اند باید بداند که دانسته های فعلی آنها میراث پیشکسوتانی است که وقت و هزینه زیادی را صرف توسعه وپرورش انواع حیوانات خانگی کرده اند. نسلهای گذشته با بردباری درحین کار با این پرنده انواع گوناگونی از این پرنده را تکثیر کرده وبرای پرورش دهنده های امروز به یادگار گذاشته اند و نتیجه این زحمات به ارزانترین آرزو ...

Read more

اصول اولیه پرورش و نگهداری قناری :

اصول اولیه پرورش و نگهداری قناری: محل نگهداري ازقناري: به تجربه ثابت شده است پرندگاني كه در قفسهاي وسيع و مناسب زندگي مي كنند همواره شاداب و سرحال بوده و به ندرت بيمار مي شوند . قناري تنها در صورتي نشاط و سرحالي خود را حفظ مي كند كه حداقل ، امكان جهش و ورزش را داشته باشد. غذايي كه تناول مي كند و انرژي حاصل از آن را بايد به نحوي مصرف نمايد بنابراين تهيه قفسي كه قناري بتواند در آن به جست و خيز و پرواز بپردازد ...

Read more

فرم های تهیه شده جهت عضویت افراد درکلوپ های قناری :

فرم های تهیه شده جهت عضویت افراد درکلوپ های قناری انجمن پرورش دهندگان قناری و پرندگان زینتی ایران   قابل توجه پرورش دهندگان نژادهای قناری : رنگی ، جیبوسو ، جیبر ، رسمی بلند ، فری ، گلاستر . لارگوت و کرست در تاریخ ۹۶/۷/۲۸ در محل نمایشگاه تهران میتوانند در کلوپ های مورد نظر  ثبت نام نمایید ثبت نام الکترونیکی نیز بعد از این تاریخ امکان پذیر است     به نام یزدان پاک اهداف و روش عملکرد انجمن فرهنگی و آ ...

Read more

Scroll to top