شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "قناری"

تاریخچه پیدایش قناری گلاستر- مترجم: حمیدرضا عبداللهی – کارشناس ارشد مهندسی ژنتیک و اصلاح نژاد:

تاریخچه پیدایش قناری گلاستر نویسنده: Joe A. Bracegirdle مترجم: حمیدرضا عبداللهی -  کارشناس ارشد مهندسی ژنتیک و اصلاح نژاد   بیشترین موارد موفقیت در زندگی، به طرز بسیار فروتنانه ای اتفاق می افتد، و قناری گلاستر از این استثناء مبرا نیست. اولین گام ها در ایجاد این نژاد به سال های پس از پایان جنگ جهانی اول در سال های 9191 و 9191 باز می گردد. خانم راجرسون ) Mrs. Rogerson ( از گلاسترشایر ( Gloucestershire ( ...

Read more

شناخت پرندگان تهیه توسط جناب آقای خسرو فرسیابی :

🤔شناخت پرندگان🤔 برای شناسايی هرچه بهتر موجودات لازم است که آنها را در دسته هايی طبقه بندی نمود . بزرگترين مشکل رده بندی پرندگان يکسان بودن شکل ساختمانی آنها با يکديگر است . به عبارت ديگر تحول و تغييراتی را که در حيوانات ديگر بخصوص در پستانداران ( با وجودی که تعداد گونه های آنها نصف گونه های پرندگان است ) می توان مشاهده کرد در پرندگان چندان قابل مشاهده نيست . از طرف ديگر مطالعات مربوط به آناتومی مقايسه در سط ...

Read more

قناری – نوشته جناب آقای خسروفرسیابی :

قناری - نوشته جناب آقای خسروفرسیابی: دوستدار قناری کسانی که به تازگی به جرگه پرورش دهنده گان قناری پیوسته اند باید بداند که دانسته های فعلی آنها میراث پیشکسوتانی است که وقت و هزینه زیادی را صرف توسعه وپرورش انواع حیوانات خانگی کرده اند. نسلهای گذشته با بردباری درحین کار با این پرنده انواع گوناگونی از این پرنده را تکثیر کرده وبرای پرورش دهنده های امروز به یادگار گذاشته اند و نتیجه این زحمات به ارزانترین آرزو ...

Read more

اصول اولیه پرورش و نگهداری قناری :

اصول اولیه پرورش و نگهداری قناری: محل نگهداري ازقناري: به تجربه ثابت شده است پرندگاني كه در قفسهاي وسيع و مناسب زندگي مي كنند همواره شاداب و سرحال بوده و به ندرت بيمار مي شوند . قناري تنها در صورتي نشاط و سرحالي خود را حفظ مي كند كه حداقل ، امكان جهش و ورزش را داشته باشد. غذايي كه تناول مي كند و انرژي حاصل از آن را بايد به نحوي مصرف نمايد بنابراين تهيه قفسي كه قناري بتواند در آن به جست و خيز و پرواز بپردازد ...

Read more

Scroll to top