شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "سهره"

لوازم نگهداری سهره :

انواع جادوني برنجي جام برنجي لوازم قفس و قفس غلامي مخصوص سهره وسهره قناري تهران خیابان پيروزي تلفن تماس  ٠٩٣٩٨٤٧٧٧٩٨   [video id=" " type="youtube"] ...

Read more

اشنایی با پرنده آواز خوان سهره :

سهره که نامش خلاصه شده به سره انواع مختلفی دارد که نیمی از آنها آوازه خوان هستند . آواز خواندن سهره بریده بریده است و نفسش مانند قناری زیاد نیست اگر آواز قناری را یاد بگیرد بازهم قطعه قطعه می خواند . در خارج از ایران چندین نوع سهره را با قناری جوجه کشی نموده اند مانند سهره آوازخوان و سهره معمولی ( سهره بروجردی ) و سیسکین قرمز (red or hooded siskin ) که قناری قرمز رنگ حاصل جفت گیری قناری با این نوع سیسکین قر ...

Read more

Scroll to top