شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » درمورد انفوانزای مرغی بیشتر بدانیم ؟

درمورد انفوانزای مرغی بیشتر بدانیم ؟

درمورد انفوانزای مرغی بیشتر بدانیم ؟
 آیا انفوانزای مرغی که در حال حاضر وجود دارد برای قناری هم مشکل ایجاد میکند؟
 
 این نوع اخیر از انفوانزا که در گروه H5N8 طبقه بندی میشود قابل انتقال به انواع مختلف پرنده ها از جمله قناری می باشد و موجت بیماری و تلفات می شود.
برای پیشگیری از این بیماری:
باید حتی الامکان پرنده جدید وارد گله خودتان نکنید.
تخم مرغ را خارج از فضای پرورش پرنده هاتون بمدت ۳۰ دقیقه بجوشانید.
شانه  تخم مرغ و لوازم تماس گرفته با سایر پرندگان را وارد اتاق پرورشتان نکنید.
با کفش خارج از منزل وارد فضای نگهداری پرنده ها نشوید.
قبل از ورود به فضای پرورش دست هایتان رابشویید و لباس هایتان را عوض کنید.
85

درمورد انفوانزای مرغی بیشتر بدانیم ؟

آشنایی

آنفلوانزای بسیار بیماریزای پرندگان HPAI) Highly Pathogenic Avian Influenza) بوسیله ویروس آنفلوانزایA تیپ H5 N1 و H7 و احتمالا سایر موارد در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان ایجاد می‌گردد و می‌تواند به انسان منتقل شود. این ویروس می‌تواند انسان را آلوده کرده و موجب بیماری شدید با میزان مرگ بالا گردد. و حتی این توانایی را دارد که خود را با انسان تطبیق داده و به عنوان یک عامل بالقوه بیماریزا برای انسان مطرح گردد و یا با سایر ویروسهای آنفلوانزای انسانی ترکیب شده وموجب پدیدار شدن یک عامل بیماریزا با توانایی ایجاد پاند می‌شود، چون در این صورت انتقال آن خیلی سریعتر صورت می‌گیرد.

مناطق شیوع آنفلوانزای مرغی

در ایران هنوز آنفلوانزای A/H5 و A/H7 به عنوان یک عامل بیماریزا در انسان یا جمعیت حیوانات ثبت و گزارش نشده است.
این بیماری بیشتر در مناطقی مانند ویتنام ، چین ، لائوس ، تایلند ، کمبوجیه ، اندونزی ، کره ، ژاپن ، هنگ کنگ ، سنگاپور و پاکستان فراگیر شده است.

img/daneshnameh_up/9/90/influenza_1.jpg

علایم بیماری در انسان

هر بیمار تب‌دار (بیش از 38 درجه سانتیگراد) به همراه حداقل یکی از علایم سرفه ، گلودرد ، تنگی نفس ، کونژنکتیویت به شرطی که یکی از شرایط تماس زیر را داشته باشد مشکوک به آنفلوانزای مرغی می‌باشد.

 • سابقه تماس در 7 روز قبل از شروع علایم با یکی از موارد زیر
 • پرندگان به خصوص مرغ که به دلیل یک بیماری مرده باشد.
 • یک مورد تایید شده آنفلوانزای A/H7 و A/H5 که در مرحله واگیرداری بیماری بوده است.
 • سطوح و یا محیط آلوده به آنفلوانزای پرندگان.
 • سابقه کار در آزمایشگاهی که نمونه‌های انسانی یا حیوانی مشکوک به آلودگی آنفلوانزای پرندگان داشته‌اند در طی 7 روز قبل از شروع علایم.
 • وجود یک تست آزمایشگاهی مثبت آنفلوانزای A که نتواند نوع ویروس را مشخص کند.
 • همچنین بیماری که به دلیل بیماری حاد تنفسی با علت نامشخص فوت کرده است و در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشد مشکوک به ابتلا به آنفلوانزای مرغی می‌باشد.
 • اقامت در مناطقی که موارد مشکوک یا تایید شده آلودگی با آنفلوانزای پرندگان گزارش شده است.
 • وجود سابقه تماس در طی 7 روز قبل از شروع علایم با یک مورد تایید شده انسانی آنفلوانزای A/H5 که درمرحله واگیرداری بیماری بوده است.

طریقه انتقال بیماری

این بیماری معمولا از پرندگان مبتلا به انسان منتقل می‌شود. هیچگونه شواهدی که نشان دهد بیماری از انسان به انسان منتقل می‌شود وجود ندارد و افراد محدودی که مبتلا شده‌اند تماس مستقیم با پرندگان مبتلا داشته‌اند. انتقال از طریق تماس (کمتر از 1متر) با ماکیان مرده یا زنده ، پرندگان وحشی یا خوک مبتلا که میزبان اصلی این ویروس هستند، صورت می گیرد. البته احتمال انتقال از طریق تماس (لمس کردن یا فاصله شنیدن صحبت معمولی) با مورد انسانی آلوده به آنفلوانزای A/H5 نیز وجود دارد.

دوره نهفته و واگیر بیماری

دوره کمون یا نهفته این بیماری حدود 7 روز می‌باشد. و از یک روز قبل از شروع علایم تا 7 روز بعد از آن بیماری می‌تواند مسری باشد.

افراد در معرض خطر

 • مشاغلی که به هر نوعی با میزبان اصلی این بیماری (پرندگان وحشی ، ماکیان زنده یا مرده و یا خوک) و یا فراورده‌ها و یا مدفوع و محل زندگی آنها سروکار دارند.
 • افرادی که در آزمایشگاههایی که نمونه‌ها برای ویروس‌های آنفلوانزای A/H5 و A/H7 بررسی می‌شوند، فعالیت دارند.
 • کارکنان مراقبتهای بهداشتی
 • افراد ساکن در مناطقی که مرگ ماکیان خانگی وپرندگان وحشی بیش از حد مورد انتظار اتفاق افتاده است.
 • سابقه مسافرت در 7 روز گذشته به مناطقی که طغیان آنفلوانزای A درجمعیت حیوانی گزارش شده به همراه حداقل یکی از موارد زیر
  • تماس کمتر از 1 متر با ماکیان مبتلا
  • مراجعه به محلی که ماکیان و یا خوک مبتلا در 6 هفته قبل وجود داشته اند.
  • تماس با یک مورد انسانی مبتلا به آنفلوانزای A/H5
  • تماس با یک شخص مبتلا به بیماری حاد تنفسی با علت نامشخص که بعدا منجر به مرگ وی شده است.

پیشگیری

مراقبت افراد بر اساس بروز موارد آنفلوانزا در پرندگان و به خصوص مرغداریها و افرادی که از مناطق فعال بیماری در پرندگان مراجعت کرده‌اند، انجام می‌پذیرد. و اقدامات لازم در هنگام بروز آنفلوانزای پرندگان برای افراد در معرض خطر شامل موارد زیر می‌باشد:

 • پس از تایید اولین مورد آلودگی ماکیان کشور به A/H5 در صورت بروز مورد مشکوک به آنفلوانزا در مرغداری داروی ضد ویروسی Oseltamivir به میزان 75 میلی گرم روزانه برای کارکنان مرغداری و افراد شاغل در آن شروع میگردد و در صورت تایید وجود H5 دارو حداقل برای 7 روز یا تا زمانی که افراد در تماس با ماکیان عفونی در مرغداری مزبور و مرغداریهای با شعاع یک کیلومتر با سطوح و محیط آلوده هستند تجویز می‌گردد.
 • ضمنا در صورت تایید وجود H5 در اولین فرصت نسبت به واکسیناسیون این افراد و شاغلین در مرغداری‌های تا شعاع پنج کیلومتری بر علیه آنفلوانزای انسانی نیز اقدام می‌گردد. به علاوه استفاده از وسایل ایمنی شامل دستکش، روپوش و چکمه و ماسک در افراد در معرض خطر الزامی است.
 • در سطح پیشگیری برای عموم مردم ، رعایت نکات بهداشتی ، رعایت بهداشت دستها که شستشوی دست با آب و صابون مهمترین اقدام است، همچنین چون این ویروسها بوسیله گرما از بین می‌روند، پختن کامل فراورده‌های بدست آمده از ماکیان شامل گوشت ، تخم مرغ و غیره و جلوگیری از مصرف نیم پز آنها کافی می‌باشد.
 • در مورد مسافرت به مناطق فراگیر بیماری منعی وجود ندارد و فقط توصیه می‌شود از مراجعه به مراکز آلوده خودداری کنند و بهداشت غذایی را رعایت کنند.

ارزیابی موارد مشکوک

یک نمونه از مجرای تنفسی برای موارد مشکوک گرفته شده و برای آنفلوانزای A به روش PCR بررسی می‌شود. همچنین دو نمونه سرم در مرحله حاد (هفته اول شروع بیماری) و مرحله نقاهت (بعد از 3 هفته از شروع بیماری) جهت بررسی آنتی‌بادی آنفلوانزای پرندگان تهیه می‌شود.

تشخیص

تعریف مورد قطعی مبتلا به آنفولانزای A/H7 و A/H5 بوسیله یکی از آزمایشات زیر صورت می‌گیرد.

 1. نتیجه کشت مثبت
 2. PCR مثبت
 3. آنتی‌بادی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 مثبت به روش ایمینوفلئورسانت
 4. چهار برابر افزایش سطح آنتی‌بادی اختصاصی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 در دو نمونه سرم.
85

همه‌گیری بیماری

در آغاز ژوئیهٔ سال ۲۰۰۵ میلادی گزارش‌های رسمی از مسئولین دولتی چندین کشور در مورد همه‌گیری ویروس H5N1 در مرز برخی کشورها به OIE داده شد. در پایان ماه ژوئیه روسیه و قزاقستان هم گسترش آنفلوآنزای پرندگان را در کشورهای خود گزارش کردند و گفتند که عامل بیماری، ویروس H5N1 است.

در این گزارش‌ها به مرگ چندین پرندهٔ مهاجر هم اشاره شده بود. در هر دو کشور گسترش این بیماری را به دلیل ارتباط میان پرندگان آبزی وحشی و پرندگان اهلی از راه منابع آبی مشترک می‌دانستند. این نخستین گسترش ویروس H5N1 در سطح بالا در هر دو کشور بود. با بررسی‌های صورت گرفته، هر دو کشور پیش از این همه گیری، از این ویروس پاک بودند.

از زمان نخستین گزارش‌ها شیوع این ویروس در طیور موجود در روسیه که دامنه شیوع آن تنها بصورت محدود در سیبری بود، این ویروس شروع به گسترش بسمت غرب نمود تا حدی که شش ناحیه مجزای دیگر را نیز آلوده کرد.

در قزاقستان چندین روستای مجاور مناطق آبی نخستین مناطقی بودند که شیوع این ویروس را تجربه کردند. این اشاعه در هردو کشور برخی از مزارع بزرگ پرورش طیور و همچنین بسیاری از گله‌های کوچک را آلوده کرد. در این آلودگی ۱۲۰٫۰۰۰ قطعه پرنده در روسیه و ۹۰۰۰ نیز در قزاقستان بر اثر بیماری مردند و یا توسط مسئولین منهدم شدند.

در اوایل اوت سال جاری میلادی[نیازمند منبع] کشور Mongolia گزارشی فوری را مبنی بر مرگ ۸۹ قطعه پرنده مهاجر در دو برکه شمالی آن کشور منتشر کرد. پس از تحقیقات بعمل آمده در این کشور نوع A ویروس آنفلوآنزای طیور دلیل این مرگ و میر شناخته شد.

زیر رده ویروس در آزمایش‌ها بعمل آمده با قطعیت تشخیص داده نشد و برای همین نمونه‌های گرفته شده به مراجع آزمایشگاهی WHO ارجاع داده شد. در اوایل ماه اوت سال جاری[نیازمند منبع] همچنین گزارش‌های مبنی بر شیوع ویروس H5N1 در تبت چین منتشر گردید.

در آلودگیهای اخیر کارشناسان مسئول اعلام نمودند که میزان شیوع را بر حسب استانداردهای پیشنهادی FAO و OIE کنترل کرده‌اند. در اشاعه اخیر هیچ مورد انسانی یافت نشده‌است.

آلودگیهای روسیه و قزاقستان شواهدی را فراهم کرد مبنی بر اینکه ویروس H5N۱ بیشتر از نخستین آلودگی آن در آسیایی جنوب غربی شیوع یافته‌است. اما این ویروس اکنون از اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی شناخته شده تر است. برغم تلاشهای شدید برای کنترل و مهار این ویروس، چندی پیش FAO اخطارهایی داد مبنی بر گسترش آلودگی در برخی از نقاط ویتنام، اندونزی و Combodia. نتیجه و پیامد این گسترش‌ها مرگ و انهدام بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه پرنده بود.

این مرگ و انهدام علاوه بر ضررهای مالی هنگفت سازمانهای کشاورزی بزرگ، عواقب شدید و نامناسبی را نیز برای روستائیانی که درآمد ماهیانه و همچنین غذای روزانه آنها از گله‌های کوچک سنتی بدست می‌آمد داشت.

موارد ابتلای انسان به این بیماری نیز بیشتر در مناطق روستایی مشاهده شده‌است.

علل آلودگی انسان‌ها در موارد یافت شده:

 • ارتباط مستقیم با پرندگان بیمار
 • ارتباط مستقیم با لاشه‌های پرندگان کشته شده به‌وسیله این بیماری

موارد ابتلای انسان به این بیماری تنها در چهار کشور ویتنام، تایلند، اندونزی و کامبوج مشاهده شده‌است. همچنین موارد معدودی از انتقال انسان به انسان ثبت شده‌است. شیوع ویروس H5N1 در ژاپن، مالزی و جمهوری کره بطور کامل کنترل شد.

لازم بذکر است که برای کنترل این ویروس توافقاتی میان سه سازمان WHO، FAO و OIE صورت گرفته‌است.

پرندگان آبزی وحشی به‌عنوان منابع طبیعی ویروس آنفلوآنزای نوع A شناخته شده‌اند. پرندگان مهاجر می‌توانند فرم ضعیف این ویروس را برای مسافتهای طولانی با خود حمل کنند بدون اینکه علائمی را از خود نشان دهند و یا در تعداد بالایی دچار مرگ و میر شوند.

در این پرندگان همچنین فرم قوی ویروس آنفلوآنزای طیور بندرت جدا شده‌است. بنابر این نقش این پرندگان در پخش آنفلوآنزای طیور با قدرت بیماری زایی قوی ناشناخته باقی می‌ماند.

آمار بالای مرگ و میر پرندگان مهاجر بر اثر آنفلوآنزای طیور، مانند آنچه در اواخر آوریل در دریاچه چینگهای چین روی داد که در آن ۶۰۰۰ قطعه پرنده کشته شدند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و همه کارشناسان نتایج بدست آمده را غیر عادی شمردند. نتایج این تحقیقات در ماه ژوئیه سال اخیر میلادی[نیازمند منبع] در اختیار همه قرار گرفت. نتایج نشان می‌داد که ویروس H5N1 در این مرگ و میر شبیه ویروسهایی است که در جنوب شرقی آسیا در دو سال اخیر گسترش یافته‌است.

نتایج آزمایش‌ها صورت گرفته بر روی ویروسی که اخیراً در روسیه گسترش پیدا کرده‌است چندی پیش در سایت اینترنتی OIE منتشر شد. نتایج بدست آمده نشان داده بود که ویروسی که اخیراً در روسیه جدا شده‌است شباهت واضحی به ویروسی که در Qinghai جدا شده بود دارد.

کنترل کامل رشد ویروس H5N1 در طیور و مقایسه سریع آن با نتایج قبلی برای ارزیابی میزان ریسک آلودگی این ویروس در جهان ضروری می‌باشد.

مشکلات پدید آمده برای سلامت انسان

علت شیوع اخیر آنفلوآنزای طیور در روسیه و قزاقستان، ویروسی می‌باشد که به دفعات توانایی‌های خود را در کشورهایی مانند هنگ کنگ (سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۳) و کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی (سال ۲۰۰۴) نشان داده‌است. ویروسی که سبب آلودگی انسان شده‌است، قدرت کشندگی بالایی دارد. بایستی این نکته را قبول کرد که در آلودگیهای اخیر نیز امکان آلودگی انسان وجود دارد.

تجربیات گذشته در آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که این ویروس براحتی به انسان منتقل نمی‌شود و موارد ابتلای انسان به این ویروس بندرت اتفاق می‌افتد. اکثریت موارد ابتلای انسان به این بیماری در مناطق روستایی اتفاق افتاده‌است. همچنین تاکنون هیچ موردی مبنی بر آلودگی بر اثر مصرف گوشت و یا تخم مرغ پخته شده اثبات نشده‌است.

فاکتورهای مربوط به تراکم طیور و همچنین سیستم پرورش که در کشورهای مختلف متفاوت به نظر می‌رسند، ممکن است بر روی امکان بروز این بیماری در انسان مؤثر باشد. در خلال شیوع آنفلوآنزای (High Pathogenic) طیور در سال ۲۰۰۳ میلادی در هلند، بیش از هشتاد مورد ابتلا در کارگران مرغداریها، قصابها و بستگان نزدیکشان دیده شد و در نهایت نیز یک دامپزشک مرد. پس از تحقیقات و انجام آزمایش‌ها لازم، مشخص گردید که ویروس H7N۷ عامل این بیماری بوده‌است. این جریان که سبب نابودی و انهدام حدود ۳۰ میلیون قطعه انواع طیور شد، جای تردیدی باقی نگذاشت که کشورهایی که بتازگی آلوده شده‌اند به پیشنهادهای احتیاط آمیز FAO و WHO و OIE توجه کامل داشته باشند و این پیشنهادها را سرلوحه کار خود قرار دهند. این پیشنهادها زمانی می‌توانند بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند که، برخی از کشورها تعهداتی را در زمینه کنترل میزان آلودگی مزارع به سازمانهای بین‌المللی می‌دهند.

برآورد ریسک

با توجه به تحقیقات بعمل آمده و همچنین تجربیات گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که نمی‌توان مانع از اشاعه ویروس H5N1 در بیشتر کشورها شد. WHO پیشنهاد می‌دهد که نظارتها بر میزان مرگ و میر پرندگان مهاجر بیشتر شود و هرچه سریعتر نیز، سد نفوذی را بر اساس استانداردهای FAO و OIE پیدا کرده و به اجرا در آورد. در سالهای اخیر همچنین، مواردی از افراد با بیماریهای تنفسی شناسایی شده‌اند که سابقه تماس با پرندگان بیمار را داشته‌اند.

بررسی نمونه‌های کلینیکی و همچنین ویروسهای بدست آمده از انسان‌ها و طیور و ارجاع این نمونه‌ها به مراجع تحت حمایت فائو، WHO و OIE این امکان را فراهم می‌آورد که پروژه‌های تحقیقاتی در مورد خطرات این بیماری برای انسان‌ها بخوبی پیشرفت نموده و ساخت واکسنی مؤثر در برابر این بیماری، مسیر خود را با سرعت طی کند.

گسترش جغرافیایی این ویروس موجب برخی نگرانیها در مورد در معرض قرار گرفتن انسان شده‌است. هر فردی که به افراد مبتلا به این ویروس اضافه می‌شود، می‌تواند فرصت جدیدی برای ویروس باشد، در جهت بهبود بخشی روش انتقال خود از طریق جهشهای پی در پی. ویروس H5N1 که بسرعت به انسان منتقل می‌گردد، می‌تواند نشانه ایی از جهش ویروسها در طی سالهای اخیر باشد.

Image result for ‫درمورد انفوانزای مرغی بیشتر بدانیم ؟‬‎Related imageImage result for ‫انفوانزای مرغی‬‎

در سال 1961 نوع خاصي از آنفولانزاي تيپ A در پرندگان موجود در آفريقاي جنوبي شناسايي شد. اين بيماري براي مرغها بسيار خطرناك ولي براي انسان بي خطر بود. آنفولانزاي مرغي انسانها را مبتلا نمي ساخت يا شايد اينطور تصور مي شد.
در ماه May سال 1997 پزشكان و ويروس شناسان شاهد بروز يك طغيان آنفولانزايي بودند كه خاطرات مربوط به اپيدمي آنفولانزاي سال 1918 را در ذهن آنها تداعي مي كرد. اين بيماري جديد از آنفولانزاي تيپ A بود و آنفولانزاي مرغي يا آنفولانزاي هنگ كنگي نام گرفت. اولين بيمار مبتلايي كه در اثر اين بيماري فوت كرد يك كودك سه ساله بود.
نكته عجيبی كه همه دانشمندان ويروس شناس و پزشكان را متعجب ساخته بود، آن بود كه ويروس در اين كودك منجر به بروز بيماري شده است كه قبلاً تصور مي شد فقط پرندگان را مبتلا مي سازد. در طول تاريخ بشري تا آن زمان هنوز چنين ويروسي از بدن انسان جدا نشده بود. اين ويروس 15 نفر را مبتلا ساخت و آنها را كشت.
اولين انساني كه بدليل آنفولانزاي مرغي جان باخت داراي تماس مستقيم با مرغها بود و بنابراين انتقال از مرغ به انسان قطعي است.
آنفولانزاي مرغي ماكيان را مبتلا مي‌كند و عامل مولد آن ويروسي است كه با ساختار فيزيكي پرندگان سازگار شده است.
با وجود اينكه اين بيماري مخصوص ماكيان است، اما در سالهاي اخير ظاهرا اين ويروس به گونه‌هاي ديگر جانداران نيز منتقل شده و موجب ابتلاي انسان‌ها به اين بيماري شده است.
در مقابل، ويروس آنفولانزاي فصلي بويژه با بدن انسان سازگار مي‌شود. بر خلاف آنفولانزاي مرغي، آنفولانزاي فصلي به آساني از فردي به فرد ديگر منتقل مي‌شود و هر ساله جان صدها هزار تن را مي‌گيرد.
طبق گزارشها و آمارهاي به دست آمده، از آخرين پژوهش‌ها، تا كنون 50 تن به بيماري آنفولانزاي مرغي مبتلا شده‌اند كه حدود 80 درصد آنها جان باختند و تقريبا تمام آنها از منطقه جنوب شرق آسيا و خاور ميانه بوده‌اند.
اين ويروس اغلب در فضولات پرندگان يافت مي‌شوند و مرغداراني كه اين ويروس را تنفس مي‌كنند به آن مبتلا مي‌شوند.
انتقال بيماري از انسان به انسان بسيار به ندرت اتفاق مي‌افتد. آنچه اين بيماري را براي انسان خطرناك مي‌كند، اينست كه ويروس آن به شكلي دچار جهش ژنتيكي و تغيير رفتار شود كه بتواند از انساني به انسان ديگر منتقل شود.
در نتيجه اين امر، شيوع بيماري بسيار گسترده خواهد شد. خطرناكتر از اين وضعيت آنست كه ويروس مرغي بتواند فردي را آلوده كند كه همزمان به بيماري آنفولانزاي انساني مبتلاست.
در صورتي كه ژن‌هاي ويروس‌هاي مرغي و انساني در اين شرايط با يكديگر تركيب شوند ويروس مي‌تواند از فردي به فرد ديگر منتقل شود و در نتيجه يك آنفولانزاي عالم‌گير شايع خواهد شد.
تقريبا هيچ فردي به طور طبيعي در برابر ويروس جديد مصونيت نخواهد داشت. در حالي كه اين ويروس مي‌تواند ظرف 6 ماه به همه مناطق جهان برسد.
هيچ كس نمي‌داند ما چقدر به زمان اين اپيدمي احتمالي جهاني نزديك هستيم، اما بسياري از دانشمندان مي‌گويند كه ما به اين نقطه خواهيم رسيد، چرا كه به نظر مي‌رسد همه‌گيري آنفولانزا در سيكل‌هاي 25 ساله به وقوع مي‌پيوندند و آخرين دوره آن در سال 1968 بوده است.
آنچه نگراني‌ها را در اين اواخر بيشتر كرده اينست كه آنفولانزاي مرغي آلوده كردن پستانداران را از جمله پلنگ‌ها و ببرها را آغاز كرده است.
يك بررسي اخير آزمايشگاهي نشان داد كه ويروس آنفولانزاي مرغي مي‌تواند در ميان گربه‌ها نيز رد و بدل شود. همچنين اين ويروس توانسته اردك‌ها را بدون بروز بيماري و علائم ظاهري آن آلوده كند.
اين امر خطر آلودگي مرغداران را افزايش مي‌دهد. در مورد علائم بيماري بايد يادآور شد كه ابتدا با يك تب خفيف، سردرد و درد مفاصل آغاز مي‌شود.
تب بيمار ممكنست به مدت يك روز فروكش كند. بيمار به سختي تنفس مي‌كند و به تدريج سرفه‌ها آغاز مي‌شود.
همزمان با كم رسيدن اكسيژن به مغز در اثر اشكال در تنفس حالت كما و مرگ به همراه خواهد داشت. از آنجا كه علائم آنفولانزاي مرغي بسيار مشابه آنفولانزاي معمولي است، خطر آن اينست كه ممكنست پزشكان نتوانند تفاوت آنها را تشخيص دهند.
اما در صورتي كه اين بيماري ظرف 48 ساعت تشخيص داده شود و بيمار تحت درمان خاص بيماري مانند مصرف داروي ضد ويروسي Tamiflu قرار گيرد، بيمار معمولا بهبودي كامل بدست مي‌آورد.
تا كنون به منظور توقف اين بيماري ميليون‌ها مرغ، جوجه و اردك در كشورهاي آلوده شده آسيايي به منظور كاهش خطر ابتلا در ميان پرندگان و انسان‌هاي سالم، كشتار شده‌اند.
نجات و پاكسازي در مناطق مستعد و آسيب‌پذير مانند مرغداري‌ها و مزارع افزايش يافته است.
همچنين از پزشكان خواسته شده تا نسبت به علائم بيماري در بيماران كنجكاوتر بوده و آنها را تحت كنترل دقيق داشته باشند. با اين حال سازمان جهاني بهداشت هشدار داده كه اگر در حال حاضر اين بيماري شايع شود، هيچ كشوري براي مقابله با آن چه به لحاظ دارويي و چه به لحاظ واكسينه كردن آماده نيست.
امكان انتقال بيماري از راه خوردن گوشت مرغ آلوده وجود ندارد اما اين در صورتي است كه گوشت كاملا پخته شده و خام نباشد اين امكان وجود خواهد داشت.
در زمينه تهيه واكسن اين بيماري لازم به ذكرست كه دانشمندان در مراحل بسيار اوليه از آزمايش يك واكسن آزمايشي عليه زنجيره H5N1 از آنفولانزاي مرغي هستند كه در آسيا در حال گردش است.
اگر يك حالت عالم‌گير از اين زنجيره در سال آينده و سالهاي آتي بروز كند، ميليونها تن در اروپا و آمريكا و ميلياردها تن ديگر در ساير نقاط جهان به اين واكسن دسترسي نخواهند داشت.

به علاوه دولت‌هاي هر كشور بايد تصميم بگيرند چه گروهي از جامعه براي تزريق اين واكسن در اولويت قرار دارند كه اين تصميم بستگي به اين دارد كه به آنها بخواهند مرگ و مير احتمالي را كاهش دهند، آسيب جوامع را به حداقل برسانند و يا آسيب اقتصادي از اين اپيدمي را كاهش دهند. در خصوص يك تلاش بين‌المللي براي مقابله با اين ويروس بايد متذكر شد كه نوامبر سال 2004، سازمان جهاني بهداشت در يك درخواست قطعي از دولت‌ها خواست تا در جهت توليد و توزيع واكسن بيماري اقدام كنند. ظاهرا تاكيد آمريكا در اين زمينه در رأس كشورهاي اروپايي قرار داشته است.
هم اكنون درحدود 10 شركت در حال كار كردن بر روي تهيه واكسن اين بيماري هستند و بسيار نيز انتظار مي‌رود كه در سال جاري آزمايشهاي باليني در اين زمينه را آغاز كنند.
در مقايسه با سارس بايد گفت از آنجا كه آنفولانزاي مرغي برخلاف سارس به صورت دوره‌اي در حال گردش است، اما سارس را مي‌توان براي مدتي تحت كنترل قرار داده و شيوع آن را متوقف كرد.

علايم بيماري آنفولانزاي مرغي:

علايم بيماري آنفولانزاي مرغي كه در هنگ كنگ رخ داد بسيار شديد بود و تعداد نفرات كشته شده بيش از حد معمول بود. بطور معمول بيمار دچار تب هاي ْ103- ْ100 فارنهايت در بالغين و حتي بيشتر در اطفال مي شد. بعلاوه داراي ساير علايم نظير سرفه، گلودرد، آبريزش بيني، سردرد، دردهاي عضلاني و خستگي شديد نيز بودند. پروتئين حاصل از اين ويروس قادر است كه سلولهاي عضلاني را تخريب نموده و سلولهايي را كه در سطوح اپيتليال بيني و حلق قرار دارند از بين ببرد.
درمان:
2 داروي ضد ويروس بنام آمانتادين و ريمانتادين وجود دارند كه مي توانند از فعاليت هاي نسخه برداري سوشهاي آنفولانزاي تيپ A كه انسان و پستانداران را مبتلا مي سازد، جلوگيري بعمل آورند. اين داروها بعنوان داروهاي پيش گيرنده و براي درمان بيماري آنفولانزاي تيپ A مورد استفاده قرار مي گيرند و براي سوش H5N1 نير قابل استفاده است. بيماران بايد بلافاصله بعد از شروع علايم بيماري از اين داروها استفاده نمايند.

با اين حال اساس درمان، بر اساس درمان علامتی و محافظه کارانه است. بعنوان مثال مي توان از داروهاي تب بر استفاده نمود ولي بايد اين نكته را حتماً مدنظر داشت كه ازتركيبات ساليسيلات بدليل احتمال بروز سندرم راي، نبايد در كودكان كمتر از 8 سال استفاده نمود. فرد بايد به مقدار بسيار زيادي نيز مصرف مايعات داشته باشد.
براي پيشگيري اگر چه مي توان از داروهاي ضد ويروسي استفاده نمود ولي بايد گروههاي با ريسك بالا را از طريق واكسيناسيون مورد پروفيلاكسي قرار داد. در حقيقت واكسن هم مي تواند شدت بيماري را كاهش دهد و هم مي تواند در كنترل طغيانهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.
علاوه بر اقدامات مذكور در مورد آنفولانزاي مرغي آنچه بايد مدنظر باشد، مسأله وجود مخازن ويروس يعني پرندگان مي باشد. اگر چه حذف تمامي مخازن ويروس يعني مرغها و پرندگان غيرممكن است ولي افزايش سطح بهداشتي در مرغداري ها و كاهش تراكم جمعيت پرندگان در اين مكانها مي تواند به كنترل بيشتر بيماري كمك كند. رويكرد ديگر آن است كه تمامي مرغها واكسينه شوند. اين كار در مكزيك با موفقيت انجام گرفت.

آنفولانزاي مرغي در پشت دروازهاي ايران

آنفولانزاي مرغي در شهر وان در شرق تركيه سومين قرباني خود را گرفت.

به گزارش بي‌بي‌سي ،‌ دختر يازده ساله‌اي كه پيشتر برادر و خواهر خود را از دست داده بود ، به آنها پيوست و به اين ترتيب شمار تلفات ناشي از آنفولانزاي مرغي در اين كشور را به عدد 3 افزايش داد.
يك هفته پيش چهار فرزند از يك خانواده با علايم آنفولانزاي مرغي و در حالي كه وضعيت وخيمي داشتند در بيمارستان شهر وان بستري شدند.
اگرچه مسوولان بيمارستان و سپس مقامات بهداشتي اين كشور سعي فراواني در پنهان كردن علت بيماري و سپس مرگ اين كودكان كردند اما سرانجام مجبور شدند اعتراف كنند كه علت بيماري و مرگ آنها آنفولانزاي مرغي بوده است.
مقامات بهداشتي تركيه اعلام كردند كه اين اولين نمونه از ابتلا به آنفولانزاي مرغي در اين كشور است.حالا از چهار كودك 11 تا 15 ساله‌اي كه از يك خانواده در اين بيمارستان بستري بودند تنها يك نفر باقي مانده و حال او نيز وخيم گزارش شده است.

آنفولانزاي مرغي تاكنون جان 70 نفر را در آسيا گرفته است و حالا اين نگراني وجود دارد كه مبادا اين ويروس خطرناك از طريق تركيه به اروپا راه پيدا كند.از طرفي بيم آن مي رود چون شهر وان ترکيه در نزديکي مرز ايران واقع است اين بيماري نيز به کشور مانفوذ کند .

آنفولانزاي مرغي در ايران ديده نشده است

دکتر ” علي اکبر ولايتي “‌رئيس انجمن بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران ، در مصاحبه با خبرنگار ايسنا تاکيد کرد : مورد اثبات شده آنفولانزاي مرغي تاکنون در ايران مشاهده نشده است.

وي در اظهارات خود مبني بر ابتلاي انسان به اين ويروس در شرايط خاص ، تصريح کرد :‌ ويروس آنفولانزاي مرغي در بدن انسان گيرنده اي ندارد. تنها در صورت جهش در ساختمان ويروس ، ورود آن به بدن خوک و تلفيق شکل مرغي و انساني ويروس ، انسان، مبتلا به آنفولانزاي مرغي مي‌شود.
دکتر ” ولايتي ” ادامه داد : اين ويروس از انسان به انسان منتقل نمي شود اما شخصي که مبتلا به نوع انساني ويروس است ،‌ شانس بيشتري براي ابتلا به آنفولانزاي مرغي دارد.
گفتني است موارد جهاني آنفولانزا در سالهاي 1918 ، 1957 و 1968 در دنيا ، منجر به از بين رفتن بيش از ميليون ها انسان در سراسر دنيا شد. منشا اين آنفولانزا در كشور اسپانيا بوده است.

پرسش و پاسخ در مورد آنفولانزای مرغی

 

۱۰پرسش و پاسخ در مورد آنفولانزای مرغی۱) آیا همه گیری آنفلوانزای مرغی غریب الوقوع است ؟
▪ احتمالاً خیر ، اما عوامل ناشناخته بسیاری وجود دارند که پیش بینی دقیق را غیرممکن می سازند .
همه گیری آنفلوانزای مرغی دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست . این همه گیری در زمانهای مختلف با پیدایش گونه های جدید ویروس رخ می دهد . این گونه های جدید باعث همه گیری جهانی می شوند چون انسانها فاقد ایمنی نسبت به این ویروس ها هستند . در زمانهائی مثل زمان جنگ جهانی ۱۹۱۸ این بیماری مانند یک طاعون وحشتناک بود و گاهی اوقات مانند ۱۹۵۷ و ۱۹۶۸ بیماری به شکل ضعیف بروز می کند .
آنفلوانزای مرغی هنوز یک بیماری پرندگان است . آنفلوانزای مرغی H۵N۱ در آسیا از انسان به انسان براحتی منتقل نمی شود . البته این ویروس ممکن است باعث همه گیری بعدی آنفلوانزای مرغی شود چون باعث یک اپیدمی در پرندگان وحشی و مرغان در آسیا شده است ، اما هیچ فردی با اطمینان نمی تواند ادعا کند که این ویروس باعث همه گیری بعدی انسانی خواهد شد .
آنفلوانزای مرغی به دوروش ممکن است تبدیل به آنفلوانزای انسانی شود :
الف) اگر فردی همزمان با ویروس آنفلوانزای انسانی به ویروس آنفلوانزای مرغی مبتلا شود ژن دو ویروس با هم ادغام شده و گونه جدیدی ازآنفلوانزای مرغی پدیدار می شود . این مساله در دوهمه گیری اخیر آنفلوانزا در ۱۹۵۷ و ۱۹۶۸ رخ داده است .
ب) آنفلوانزای مرغی می تواند به فرم تطابق یافته با انسانها تبدیل شود که این واقعه در همه گیری آنفلوانزا در سال ۱۹۱۸ رخ داده است . شواهدی وجود دارد که ویروس آنفلوانزای مرغی H۵N۱ این روند را شروع کرده است ولی دانشمندان بر این عقیده اند که هنوز مسیر زیادی طی نشده است
۲) آیا درمانی برای آنفلوانزای مرغی وجود دارد ؟
▪ خیر ، هیچ نوع درمانی برای هیچ آنفلوانزائی وجود ندارد . اگر چه در صورت مصرف بسیار زود هنگام داروهای ضدویروس بلافاصله بعد از ظهور علائمی مثل تب ناگهانی ، شدت بیماری کاهش خواهد یافت .
ویروس آنفلوانزای مرغی H۵N۱ برای بیماران بدشانسی که این ویروس را از پرندگان گرفته اند بسیار کشنده است ولی در صورتیکه این ویروس ما بین انسانها منتشر شود قطعاً به آن میزان ،کشنده نخواهد بود .
ویروس H۵N۱ باعث مرگ و میر ۷۰ درصدی در انسان می شود ولی هیچکدام از گونه های انسانی به این میزان کشنده نیستند . میزان مرگ و میر مسری ترین انفلوانزای انسانی حداکثر چند مرگ در ده هزار نفر می باشد .
۳) داروهای ضدویروس تا چه میزان مؤثر هستند ؟
▪ کلید موفقیت درمتوقف کردن انفلوانزا واکسن ها هستند و نه داروهای ضدویروس یک واکسن تجربی H۵N۱ ساخته شده است که یک پیشرفت مهم علمی می باشد . روش های جدید استفاده از آن در حال آزمایش می باشد ، البته احتمالاً نمونه های اول این واکسن پاسخ دهی خوبی نخواهند داشت و باید نمونه های جدیدی ساخته شوند که این روند بیش از یکسال طول خواهد کشید بنابراین چون واکسن سریعاً در دسترس نخواهد بود خط اصلی دفاع داروهای ضدآنفلوانزا می باشند ولی به میزان کافی از این داروها وجود ندارد.
۴) آیا مردم باید داروهای ضدانفلوانزا را ذخیره کنند ؟
▪ خیر ، اول از همه به این دلیل که داروها به میزان کمی موجود هستند . در صورت وقوع همه گیری پزشکان نیاز به تمام داروهای در دسترس دارند تا بتوانند کسانیکه واقعاً به ویروس آلوده شده اند را درمان کنند . دهند و حتی اگر شما داروها را در دسترس داشته باشید چه زمانی باید از آنها استفاده کنید ؟ بدون آزمایش آنفلوانزا سخت است که بدانیم آیا علائم بعلت آنفلوانزا یا یک عفونت تنفسی دیگر ایجاد شده است وقر صها فقط بر علیه آنفلوانزا مؤثر هستند .
۵) آیا ممکن است به علت خوردن مرغ وجوجه به آنفلوانزای مرغی مبتلا شویم ؟
▪ اگر گوشت به خوبی پخته شود، خیر . پختن باعث مرگ ویروس در مرغ ، گوشت و تخم مرغ می شود . ویروس آنفلوانزای مرغی در گوشت خام مرغان آلوده زنده می ماند . بهداشت مناسب یعنی شستشوی دستها و ضدعفونی کردن تمام سطوحی که با گوشت در تماس هستند ضروری است .
۶) چطور به آنفلوانزای مرغی مبتلا می شویم ؟
▪ افراد بعلت جابجاکردن مرغان آلوده و همچنین از طریق سطوح آلوده به مدفوع پرندگان مبتلا به آنفلوانزای مرغی می شوند . موارد مشکوک بسیار کمی از انتقال آنفلوانزای مرغی از انسان به انسان وجود دارد .
۷) آیا بیش از یک نوع آنفلوانزای مرغی وجود دارد ؟
▪ بله ، ویروس آنفلوانزای H۵N۱ بیش از سایرین مورد توجه است زیرا در آسیا وسیعاً منتشر شده است و همچنین به این علت که اکثریت مبتلایان بدشانس این بیماری را از مرغان گرفته و مرده اند .
یکی دیگراز ویروس های آنفلوانزای مرغی ،ویروس H۷N۷ است که در سال ۲۰۰۳ تعدادی از مردم را درهلند مبتلا کرد. این ویروس عمولاً باعث ورم ملتحمه در مبتلایان می شود اگر چه یک دامپزشک بعلت این بیماری مرده است . خوشبختانه مقامات هلندی ویروس را قبل از انتشار به سایرانسانها سرکوب کردند .
در گذشته آنفلوانزای مرغی در آمریکا نیز گزارش شده است . تا بحال تمامی این ویروس ها قبل ازانتشار مابین انسانها ریشه کن شده اند .
۸) چه کاری در مورد آنفلوانزای مرغی می توا ن انجام داد ؟
▪ در صورت وقوع همه گیری آنفلوانزای مرغی ، شستن مکرر دستها بهترین راه پیشگیری از عفونت ویروس منجمله آنفلوانزاست . به یاد داشته باشید که از آب گرم و صابون استفاده کنید و تمام قسمت های دست را بشوئید . یک قانون سرانگشتی این است که بمدت خواندن یک دور الفبا برای خودتان ، دستانتان را بشوئید .
در صورت وقوع همه گیری آنفلوانزا به گزارش های خبری توجه کرده و به توصیه های پزشکان عمل کنید . ترس بی فایده ترین پاسخ به یک اورژانس است .
زمانی که واکسن در دسترس باشد گروه پزشکی و بهداشت و افراد مستعد باید در وهله اول از این واکسن استفاده کنند . داروهای ضدآنفلوانزا باید برای درمان عفونتهای جدی مورد استفاده قرار گیرند . در صورتی که میزان دارو به حد کافی باشد از این داروها می توان برای افراد نزدیک به مبتلایان نیز استفاده کرد .
۹) چه کسانی بیش از سایرین نسبت به آنفولانزای مرغی حساس هستند؟
▪ آنفلوانزا بیشترین خطر را معمولاً برای کودکان کم سن و همچنین افراد مسن دارد.البته تا حد زیادی این مسئله بستگی به وجود ایمنی نسبت به آنفلوانزا در جوامع مختلف دارد . برای مثال آنفلوانزای ۱۹۱۸ برای جوانان کشنده تر بود .
۱۰) تا کنون میزان مبتلایان مبتلا به آنفلوانزای مرغی چه تعداد می باشد ؟
▪ تا دهم اکتبر ۲۰۰۵ سازمان بهداشت جهانی ۱۱۷ مورد اثبات شده آنفلوانزای مرغی H۵N۱ در انسانها را گزارش کرده است . ۶ نفراز این افراد مرده اند . این مرگ ها تأسف بار هستند اما میلیونها پرنده در مناطق پرجمعیت جهان با این ویروس آلوده شده اند . اگر چه عفونت های اثبات شده درصدی از کل عفونتها را تشکیل می دهند،انسانها دارای ریسک بسیار کمی برای ابتلا به ویروس از طریق مرغان هستند .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top