شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » Amoxitex Morning Bird :

Amoxitex Morning Bird :

Amoxitex Morning Bird :

Amoxitex Morning Bird

AMOXITEX is a broad spectrum antibiotic used for the treatment of non-chlamydial intestinal and respiratory bacterial infections in birds.

DIRECTIONS FOR USE:
Add two level teaspoons, (10 ml), AMOXITEX to one quart, (.95 Liter), of clean distilled water OR mix one level teaspoon, (5 ml), of AMOXITEX to three level teaspoons of clean distilled water and administer to the crop at the rate of one teaspoon, (5 ml), per pound, (.45 kg), of bird’s weight. Use as bird’s only source of drinking water. Use fresh solution every day for five consecutive days. If bird does not respond to treatment or if bird’s condition worsens, consult a veterinarian. Keep stock solution covered in a dark refrigerator and discard after five days. Keep container closed before and after use. Store in a cool dry place. One level teaspoon equals 5 ml by volume or 2 grams of this product by weight.

PRECAUTIONS
Keep out of reach of children. Not for use in birds whose meat or eggs are intended for human consumption.

ACTIVE INGREDIENTS:

Amoxicillin Trihydrate

150mg/g

Tylosin Tartrate

100mg/g

OTHER INGREDIENTS:
Corn Maltodextrin

WARNING
To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of AMOXITEX and other antibacterial drugs, AMOXITEX should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

Not For Human Consumption. Keep out of the reach of children.

Packaging: 6 ounce, 3 ounce & 1 ounce

Now available in new tamper-evident pour-spout bags.

http://www.morningbirdproducts.com/products/amoxitex.jpg

Amoxitex  یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف برای درمان عفونت های تنفسی غیر کلامیدیایی و روده پرندگان است.

 

جهت استفاده از:
اضافه کردن دو قاشق چای خوری (10 میلی لیتر)، AMOXITEX به یک لیتر (0.95 لیتر) آب حوشانده شده  و یا مخلوط یک قاشق چای خوری (5 میلی لیتر) AMOXITEX به سه قاشق چای خوری آب جوشانده شده و مصرف آن به نسبت یک قاشق چای خوری (5 میلی لیتر) به ازای هر پوند (0.45 کیلوگرم) وزن پرنده میباشد.

استفاده از دارو صرفا به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی الزامی هست . باید بصورت روزانه و به مدت پنج روز متوالی دارو مصرف شود .

درصورت عدم درمان باید با دامپزشک مشورت کنید.

داروی محلول در آب را در یخچال نگه دارید و پس از پنج روز قابل مصرف نخواهد بود .

درب ظرف را قبل و بعد از استفاده بصورت بسته و در جای خشک و خنک نگهدارید . 

یک قاشق چای خوری برابر با 5 میلی لیتر حجم یا 2 گرم از محصول برمبنای وزن میباشد .

 

احتیاط :
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.


مواد موثره:
آموکسی سیلین ترکیب شیمیایی دارای سه ملکول اب 150mg در / G
تایلوزین تارتارات 100mg در / G

 

مواد تشکیل دهنده دیگر:
ذرت مالتودکسترین

 

هشدار
برای کاهش رشد و نمو باکتری های مقاوم به دارو و حفظ اثربخشی AMOXITEX و دیگر داروهای ضد باکتری، AMOXITEX تنها باید برای درمان استفاده شود .

بسته بندی: 6 اونس، 3 اونس و 1 اونس

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top