شما اينجا هستيد: Home » تغذیه قناری » برنامه غذایی قناری در دوره های پرورش و نگهداری :

برنامه غذایی قناری در دوره های پرورش و نگهداری :

برنامه غذایی قناری در دوره های پرورش و نگهداری :
برنامه غذایی قناری در دوره های پرورش و نگهداری 
دوران تولک و فصل گرما  شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه  جمعه 
1 دان اصلی شامل کتان و ارزن و کلزا –  مخلوط کلزا با شلغم و منداب مناسب تر است – به نسبت 10+1+1 دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی
2 یکی از انواع مولتی ویتامین بصورت محلول در آب Nekton Bio   Muta vit       becompelx  supradin    Combex V Nekton Bio   Muta vit       becompelx  supradin    Combex V
3 درازای هرقناری یک گرم تخم کاسنی
4 درازای هرقناری یک گرم هفت تخم
5 سفیده تخم مرغ و گاهی با مقدار کم زرده همراه با ویجرم یا روغن زیتون یا روغن ماهی  که با پودر و انواع آرد مخلوط میشود – درازای هر قناری یک گرم     تخم مرغ
6 جو دو سر کواکر QUAKER آرد جو آرد جو
7 درازای هرقناری یک گرم – یک کیلوگرم تخم کاهو همراه با سیصد گرم خرفه  مخلوط شود تخم کاهو و خرفه
8 برخی از پرورش دهندگان بادام را با ذغال پرنده هم میدهند بادام آسیاب شده
دوران پرورش و آماده سازی  شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه  جمعه 
1  دان اصلی شامل کتان و ارزن و کلزا – مخلوط کلزا با شلغم و منداب مناسب تر است – به نسبت 6+1+1 دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی
2 یکی از انواع مولتی ویتامین بصورت محلول در آب Nekton S & E  Super Sonestol Combex V  supradin     becompelex  ADEC Nekton S & E  Super Sonestol   Combex V  supradin     becompelex  ADEC
3 درازای هرقناری یک گرم هفت تخم
4 سفیده تخم مرغ و گاهی با مقدار کم زرده همراه با ویجرم یا روغن زیتون یا روغن ماهی  که با پودر و انواع آرد مخلوط میشود – درازای هر قناری یک گرم     تخم مرغ     تخم مرغ
5 برخی از پرورش دهندگان بادام را با ذغال پرنده هم میدهند بادام اسیاب شده
تغذیه دوران پرورش جوجه  شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه  جمعه 
1 دان اصلی شامل کتان و ارزن و کلزا – مخلوط کلزا با شلغم و منداب مناسب تر است-  به نسبت 6+1+1 دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی دان اصلی
2 یکی از انواع مولتی ویتامین بصورت محلول در آب Bcomplex    Combex V        Super Sonestol supradin  calsium Bcomplex    Combex V        SuperSonestol   supradin  calsium
3 سفیده تخم مرغ و گاهی با مقدار کم زرده همراه با روغن زیتون یا روغن ماهی یا ویجرم که با پودر و انواع آرد مخلوط میشود به مقدار کافی و دردو یا سه وعده     تخم مرغ     تخم مرغ     تخم مرغ     تخم مرغ     تخم مرغ     تخم مرغ     تخم مرغ
4 کافشه دهان باز- درازای هرقناری یک گرم کافشه کافشه کافشه کافشه کافشه
5 برخی از پرورش دهندگان بادام را با ذغال پرنده هم میدهند بادام اسیاب شده
6 درازای هرقناری یک گرم هفت تخم
7 یک کیلوگرم تخم کاهو همراه با سیصد گرم خرفه  مخلوط شود تخم کاهو و خرفه تخم کاهو و خرفه تخم کاهو و خرفه تخم کاهو و خرفه تخم کاهو و خرفه تخم کاهو و خرفه
نکات با اهمیت : 
روغن زیتون یا روغن ماهی یا ویجرم همراه با تخم مرغ فراموش نشود اضافه نمودن دانه خام کنجد مفید است . میتوان هویج رنده شده را به مقدار کم با غذای تخم مرغی  مخلوط نمود . برخی مواقع اضافه نمودن سیب زمینی پخته  بصورت رنده شده با غذای تخم مرغی مفید میباشد.  مخلوط آرد سوخاری + آرد ذرت + پودر جوانه گندم + سبوس گندم  + سبوس برنج و پودر سیب زمینی برای تهیه غذای تخم مرغی مناسب است  دردوران پرورش و آماده سازی استفاده از شاهدانه و کاپشه مخلوط شده با روغن ویجرم مفید است  دارو شامل لوتریسین یا  نیوکسی ویت و یا تی ان تی و همچنین مصرف کلسی کولیناپی  گهگاهی سیب ، ذرت و کاهو به قناریها داده شود بخصوص به جوجه ها سه روز اول برای جوجه ها و همچنین زمان جداسازی جوجه بکمپلس درآب آشامیدنی استفاده شود  مصرف ویتامین E  پس از شروع تخم گذاری قناری ماده قطع شود کلسیم و یا قرص کلومبوتونیک لاتک همراه غذای تخم مرغی قابل استفاده است . 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top