شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » Enrotex – انروفلوکساسین محصول MORNING BIRD :

Enrotex – انروفلوکساسین محصول MORNING BIRD :

Enrotex – انروفلوکساسین محصول  MORNING BIRD :

Enrotex

ENROTEX is a broad spectrum antibiotic used for the treatment of bacterial infections. It is effective against gram-positive and gram-negative organisms and is especially effective when used to treat respiratory, ear, skin and intestinal infections.

DIRECTIONS FOR USE:
Add one level teaspoon (5 grams) of ENROTEX to one quart of clean drinking water OR mix one half level teaspoon (2.5 grams) of Enrotex to three teaspoons of clean drinking water and administer to the crop at a rate of one teaspoon (2.5 grams) per pound of bird’s weight. Use as bird’s only source of drinking water. Use fresh solution every day for five days. If bird does not respond or if bird’s condition worsens, consult a veterinarian. Keep stock solution covered in a dark refrigerator and discard after five days. Keep container closed before and after use. Store in a cool, dry place.

PRECAUTIONS
Keep out of reach of children. Not for use in birds whose meat or eggs are intended for human consumption. Intended for the treatment of individual pets and domestic animals ONLY.

ACTIVE INGREDIENTS:

Enrofloxacin 2.5 grams/100 grams

OTHER INGREDIENTS:
Maltodextrin

WARNING
Not for use in young birds less than 21 days old. To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of ENROTEX and other antibacterial drugs, ENROTEX should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

Not For Human Consumption. Keep out of the reach of children.

Packaging: 6 ounce, 3 ounce & 1 ounce

Enrotex
یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف برای درمان عفونت های باکتریایی است. در برابر ارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی موثر است و به ویژه موثر برای درمان  عفونت های تنفسی، گوش، عفونت پوست و روده استفاده می شود.

نحوه استفاده  :
اضافه کردن یک قاشق چای خوری (5 گرم) ENROTEX به یک لیتر آب آشامیدنی تمیز و استفاده  به مدت پنج روز بعنوان آب آشامیدنی پرنده .

اگر با مصرف دارو بیماری برطرف نشد میباید با دامپزشک مشورت کنید.
محلول تهیه شده را در یخچال نگه دارید و پس از پنج روز این محلول قابل استفاده نخواهد بود . درب ظرف را قبل و بعد از استفاده بسته نگه دارید.
این محصول را باید در جای خشک و حنک نگهداری کنید .

احتیاطات
دور از دسترس کودکان نگه دارید. ENROTEX صرفا برای درمان حیوانات خانگی تزیینی است.

عناصر فعال:
انروفلوکساسین 2.5 گرم / 100 گرم

دیگر مواد تشکیل دهنده:
مالتودکسترین

هشدار :
برای استفاده در پرندگان جوان کمتر از 21 روز مناسب نمیباشد .  به منظور کاهش رشد و نمو باکتری های مقاوم به دارو و حفظ اثربخشی ENROTEX و دیگر داروهای ضد باکتری، ENROTEX تنها باید برای درمان و یا پیشگیری از عفونت که تشخیص داده شده ، استفاده شود .

بسته بندی: 6 اونس، 3 اونس و 1 اونس

 

سایر محصولات  :

MORNING BIRD manufactures the following products in our own production facility. They are sold around the world by a number of resellers and distributors, and can be found in all good pet stores nationwide.

AmoxitexBee Pollen

Bee Pollen Powder

Blood Stop Powder

Breeders Blend

Calcium Plus

Calcium Plus Powder

Cocci-Care

EnrotexFeather Fast

Hearty Bird

Iverlux

Liquid Iodine

MIRACLE MEAL™

Powdered Kelp

Kelp Granules

Probiotics

RonexRonex Extra Strength

Sparkle

Spirulina

Tetratex

Thrive

Trace Minerals Powder

Vitalize

Worm Away

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top