شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » Oropharma Oro-Bath :

Oropharma Oro-Bath :

Oropharma Oro-Bath  :

Oropharma Oro-Bath

یک محصول مراقبتی حاوی نمک ویژه حمام است که برای براق کردن پرها استفاده می شود. پرها را انعطاف پذیر ترمی سازد ، پاها و پوست را از پوسته پوسته شدن حفظ کرده و اطمینان بخش پر های براق است. این محصول کاربرد آرام بخش در عضلات دارد و پوست و پرهارا تمیز می کند. همه می دانند که پرندگان به حمام  نیاز دارند. حمام کردن به طور منظم برای حفظ پرهای پرنده ضروری می باشد. اضافه کردن Oro-Bath به آب حمام به پرهای  پرنده انعطاف می بخشد و به حفظ قدرت و قوام در برابرنفوذ آب در پرهای پرنده کمک می کند.

 نحوه مصرف:
 
1 پیمانه ( 2 گرم) در هر 250 میلی لیتر از آب جوشیده شده که یا در ظرف حمام ریخته شود و یا مستقیما بر روی بدن پرنده اسپری گردد.
 در طول فصول سرد: یک بار در هفته.
 در طول فصول گرم: یک  تا دوبار در هفته .

بسته بندی:
 

بسته های کوچک 35 گرمی.

 قوطی های 300 گرمی.

 ترکیبات:
 
  کلرید سدیم
 
  بی کربنات سدیم
 
  بوراکس
 
  اسانس

Oropharma Oro-Bath


Product presentation
Oropharma Oro-Bath is a special bath salts care product for glossy plumage. It makes feathers more supple, keeps the feet and skin free from scaling and ensures glossy feathers. Oro-Bath has a relaxing function on the muscles and cleans the skin and feathers. Everyone knows that birds like to bathe and also need it. Regular bathing is essential for maintaining the feathers. Adding Oro-Bath to the bath water gives the birds supple feathers and helps them to maintain the strength and water-resistant function of the plumage.

Directions for use
1 level measure (= 2 g) of Oro-Bath per 250 ml of bath water.
The solution can be given as a free bath or sprayed over the birds using a plant spray.

  • During the winter season: once a week.
  • During the show season: once a day before basketing,
    once on the day it returns home from a show
    and during the interim periods every 2 to 3 days.
  • During the other periods: twice a week.

If Oro-Bath is added to the bath water, it must be removed a few hours later.

Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.

Composition
 Sodium chloride
 Sodium bicarbonate
 Borax
 Essential oils

Packings
  Small pot  35 g
  Pot  300 g

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top