شما اينجا هستيد: Home » تولید مثل قناری » رويه تنظيم نوردر محيط پرورش قناری :

رويه تنظيم نوردر محيط پرورش قناری :

رويه تنظيم نوردر محيط پرورش قناری :

رويه تنظيم نوردر محيط پرورش قناری :    

      نور عامل مهم در باروري و توليد مثل قناری است .افزايش تدريجي مدت زمان نوردهي  نقش بسيار  حساس و موثري در ميزان همزماني امادگي پرنده ها دارد. در زمستان كوتاه ترين طول روز 10ساعت و  در ابتداي تابستان بلند ترين طول روز 15 ساعت ميباشد .با كاهش طول روز از تير ماه به بعد مدت  زمان نور دهي ميبايست كاهش يابد,در شرايط طبيعي اين كاهش طي شش ماه صورت ميگيرد و تا اوايل  دي ماه ادامه دارد .با توجه به اينكه در اوايل مهر ماه فصل پرريزي كاملا پايان مييابد و بعد  از آن پرنده هاي شما به 2 الي 3 ماه فرصت جهت بازيابي خود نيازمند هستند,آندسته از افرادي كه  براي جفت اندازي عجله دارند نيز بايد اين دوره 2 ماهه را تامل نموده تا اذر ماه اغاز گردد  ضمن اينكه طي اين مدت طول روز هنوز رو به كاهش است تا به 10 ساعت برسد . سعي كنيد برنا مه  كاهش نوردهي را طوري تنظيم نماييد كه پرنده ها با طول روز طبيعي بيدار شده و غروب بخواب روند  .يكي از محاسن كاهش تدريجي طول روز رسيدن همزمان  تمامي پرنده ها در رده هاي سني مختلف به پايان  پرريزي و همزماني بلوغ و امادگي آنها ميباشد , توجه داشته باشيد كه از 10 ابان ماه طول روز كلي بايد به 10 ساعت رسيده باشد و پرنده ها بايد 20 روز را با طول روز 10ساعت بگذرانند و از ابتداي اذر ماه اقدام به افزايش ساعت نوردهي نماييد .با توجه به اينكه شما 5 ساعت افزايش نوردهي داريد كه مانند فرمان اتو مبيل جهت امادگي پرنده ها دراختيار شما قرار دارد , نكات زيررا نيز ميبايست رعايت نماييد . 

1) افزايش مدت نوردهي بايد تدريجي باشد . 

2) طبق تجربه شخصي اغازجفت اندازي  حداقل 45 روزپس از شروع نوردهي باشد . 

3) در هفته آخر نور دهي حدود ده درصد  ميزان شدت نور افزايش يابد .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top