شما اينجا هستيد: Home » تولید مثل قناری » نکات با اهمیت در تکثیر قناری :

نکات با اهمیت در تکثیر قناری :

نکات با اهمیت در تکثیر قناری :

 جوجه هاي متولد شده بسيار كوچك و ناتوان ميباشند,والدين یا قناریهای پرستار علاوه بر تغذيه سعي در حمايت از جوجه ها دارند ,در چهار روز اول تولد  جوجه ها   هيچ گونه مزاحمتي براي والدين ايجاد نكنيد و سعي نكنيد  كه جوجه ها را از زير والدين برداشته و يا قصد كمك به آنها را  بنماييد زيرا ممكن   است قناری پرستار  از ترس دستبرد شما به جوجه ها فشار بياورد و انها را خفه كند ,وجود پوسته خالي تخم در كف قفس  نشانه تولد جوجه هاي جديد   است .يك روز قبل از تولد جوجه ها تا روز سوم بعد از تولد ,روزانه مقداري  دان نرم جهت جوجه ها كافي  ميباشد .از روز سوم به بعد علاوه بر   دان نرم كه خوراك اصلي جوجه ها است ميتوانيد روزانه از مقداري سبزي تازه ، سیب و دانه هاي تقويتي  استفاده نماييد . جدا سازي جوجه ها از  والدين 35 روز به طول مي انجامد .براي بيرون آمدن و جداسازي آنها از والدين عجله به خرج  ندهيد ,جوجه ها بر حسب نوع تغذيه و نژاد از  هفدهمين روز تا بيست و دومين روز تولد از لانه خارج  شده وبراي تغذيه و شناسايي  محيط اطراف به دنبال والدین یا قناری پرستار به راه ميافتند . معمولا با   خروج جوجه ها از لانه تخمگذاري قناري مادر مجد دا سري دوم تخمگذاري را  آغاز ميكند به همين دليل قبل از شروع  سري دوم تخمگذاري   مواد لازم جهت لانه سازي مجدد را در اختيار پرنده قرار دهيد تا از پركني  جوجه ها توسط والدين جلوگيري شود ضمنا مراقب باشيد با   دستكاري زياد باعث وحشت و خروج زودتر از معمول جوجه ها از لانه  نگرديد كه در اين صورت احتمال صدمه رسيدن به جوجه ها و عقب افتادگي آنها از رشد را تجربه خواهيد كرد .

_      (1) _      (2) _      -1 _____________________________(1) _____________________________ image-7b477a2b6f849de408c76fe166a685f432cd64917eb63f6417a3ec82165ee902-V(1) image-35bfc0befac8985b42e306bbd5a51f2553f8a88da3cb929ca3b2b2b8827b6ddb-V image-466ce812b7d0a59fa5b9c11bdf365a0f913ba7139516eb09dc2a1464ad56d260-V image-c0f773bc7c1d925e848dfcc0b2f57e67290558d2d42a93e7fae66c7df989ba5b-V(1)

131 132 133134

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top