شما اينجا هستيد: Home » تغذیه قناری » ظروف آب خوری قناری :

ظروف آب خوری قناری :

ظروف آب خوری قناری :

برای داشتن قناری های سالم رعایت بهداشت الزامی است . از مهمترین نکات بهداشتی استفاده از ظروف آب خوری مناسب و تمیز میباشد . ضروری است ظروف آب خوری قناری برای مصرف دارو و ویتامین از ظروف مربوط به آب اشامیدنی قناری مجزا باشند و کلیه این ظروف با استفاده از مواد شوینده و پاک کننده بصورت مرتب و پس از هربار استفاده شسته شده و خشک گردند . قابل توجه است که برخی از باکتری صرفا در محیط خشک از بین خواهند رفت و محیط مرطوب باقی خواهندماند . تعویض و جایگزینی کلیه ظروف آب خوری بصورت سالیانه بسیار مطلوب و مناسب خواهدبود .

جای آبی درجه دارجای آبی درجه دار

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top