شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » TABERNIL ANTI-ASMATICO :

TABERNIL ANTI-ASMATICO :

TABERNIL ANTI-ASMATICO :

TABERNIL ANTI-ASMATICO

تابرنیل آنتی اسماتیکو یک گشاد کننده برونش به جهت بهبود و درمان علامتی مشکلات  تنفسی  برای پرندگان می باشد .

ترکیب :

دی فنل هیدرامین هیدروکلراید  8/0 میلی گرم

افدرین هیدروکلراید  2 میلی گرم

تئوفیلین   4 میلی گرم

دگزامتازون 04/0 میلی گرم

اکسیپیان C.S.P   1 میلی گرم

خصوصیات این دارو :

دارای آثار ضد تورم ، ضد اسپاسم ، آنتی هیستامین ،  برونکودیلاتور و همچنین تنظیم کننده سیستم اعصاب مرکزی تحریک کننده  مراکز قلبی و تنفسی می باشد که قادر است مشکلات به وجود آمده به وسیله آسم را کنترل نماید .همچنین  در درمانهای علامتی برای انواع عفونت دستگاه تنفسی و یا عفونت های انگلی بسیار موثر بوده و اثر قابل توجهی در بهبود عملکرد دستگاه تنفسی ایجاد می نماید .

روش مصرف :

برای درمان های علامتی ، فرآیندهای دستگاه تنفس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان ریشه ای بیماریهای انگلی و عفونی دستگاه تنفسی به کار می رود .

گونه های هدف :

قناری ، انواع نژادهای طوطی ، مرغ عشق ، فنچ ، مرغ مینا ، توکان و  سایر پرندگان زینتی .

مقدار و نحوه مصرف :

داروی ضد آسم تابرنیل می بایست به صورت زیر به آب آشامیدنی افزوده گردد . 5 – 10 میلی لیتر در 1 لیتر آب آشامیدنی که برابر است با 10- 5 قطره در 40 میلی لیتر آب آشامیدنی  برای 5 روز متوالی . گاهی ممکن است در بعضی از درمان ها به فاصله 5 روز بعد مجددا” تکرار گردد . در درمان های توام با بیماریهای انگلی و عفونی دستگاه تنفس نیز استفاده می گردد . 

بسته بندی :

قطره های 20 میلی لیتری.

Tabernil Antiásmatico

Tabernil Antiasmático

Objetivo: mejorar la función respiratoria
El asma de los canarios es un trastorno crónico con accesos intensos de ronquera y ahogo que pueden conducir a la muerte por asfixia.

Antiasmático
broncodilatador antihistamínico
Broncodilatador para el tratamiento sintomático de los procesos respiratorios.

Composición
Difenhidramina clorhidrato, 0,8 mg;
Efedrina clorhidrato, 2 mg;
Teofilina, 4 mg;
Dexametasona, 0,04 mg;
Excipiente C.s.p. 1 ml.

Propiedades
TABERNIL ANTIASMÁTICO tiene como principales acciones un efecto antiflogístico, antialérgico, regulador del sistema nervioso central, antihistamínico, espasmolítico, broncodilatador y estimulante cardiaco y del centro respiratorio, por lo que consigue controlar los problemas asmáticos.
Además, permite una apreciable mejora de la función respiratoria como terapia sintomática en cualquier proceso respiratorio infeccioso o parasitario, lo cual facilita la recuperación de los animales.

ANTIASMATICO-imagen_01

Indicaciones
Tratamiento sintomático de los procesos respiratorios.
Como adyuvante del tratamiento etiológico específico de procesos respiratorios infecciosos O parasitarios.

ANTIASMATICO-imagen_02

Especies de destino
Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, palomas, etc.).

Administración y dosis
TABERNIL ANTÍASMÁTICO se añade al agua de bebida a la dosis de 5-10 ml/litro equivalente a 5—10 gotas por cada 40 ml, durante 5 días consecutivos. En contadas ocasiones deberá repetirse el tratamiento después de 5 días de descanso.

Puede administrase conjuntamente con el tratamiento específico de procesos respiratorios infecciosos y parasitarios.

Presentación
Envase de 20 ml.

Preparar diariamente el agua tratada.

Los comentarios están cerrados.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top