شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » TABERNIL VERMICIDA :

TABERNIL VERMICIDA :

TABERNIL VERMICIDA :

TABERNIL VERMICIDA

تابرنیل ورمیسیدا دارویی بسیار  موثر در از بین بردن انگلهای داخلی در پرندگان زینتی می باشد .

ترکیب :

لوامیزول ( هیدرو کلراید )     75 میلی گرم

اکسپیان C.S.P                     1 میلی لیتر

ویژگیها :

لوامیزول دارویی موثر بر، ضد انگلهای داخلی پرندگان می باشد که جزء  گروه تتراهیدرو ایمیداتیازول است .

این دارو باعث فلج شدن نماتودها از طریق تحریک گانگلیون ها به روش نگهداشتن انقباض عضلانی که منجر به شلی انگل می گردد و نهایتا” باعث فلجی انگل و دفع  آن از میزبان  می گردد . این دارو  در درمان  آسکاردیا  کلومبی ، گونه های کاپیلاریا  ، گونه های هتراکیس و آمیدوستوموم .

کاربرد :

درمان آلودگی های انگلی با نماتودهای نام برده شده .

گونه های هدف :

قناری ، انواع نژادهای طوطی ، مرغ عشق ، فنچ ، مرغ مینا ، توکان ، کبوترو سایر پرندگان زینتی .

میزان و نحوه مصرف :

تابرنیل – ورمیسیدا به روش زیر بایست به آب  افزوده گردد :

2 میلی لیتر در1 لیتر آب آشامیدنی که معادل است با 2 قطره در 40 میلی لیتر آب آشامیدنی . توجه گردد که مصرف این دارو از میزان توصیه شده نباید تجاوز کند ( زیرا که میتواند ایجاد مسمومیت نماید)

در حالت هایی که آلودگی شدید است و یا احتمال آلودگی مجدد وجود دارد 2 تا 3 هفته بعد درمان تکرار گردد . در زمان تجویز دارو پرنده بایست در حال استراحت باشد .

توجه: این دارو می بایست زیر نظر دکتر دامپزشک مصرف گردد

بسته بندی :

قطره های 20 میلی لیتری .

Tabernil Vermicida

VERMICIDA-producto

El ciclo de los nematodos parásitos
Los principales gusanos redondos (nematodos) que parasitan a las aves pueden colonizar el tracto digestivo de éstas, sin que el propietario perciba fisicamente su presencia.
Debido a los trastornos que ocasionan (“robo” de nutrientes) es muy importante desparasitar antes de comenzar la cría.

Antiparasitario interno
Una forma eficaz de combatir los parásitos internos de las aves de adorno.

Composición
Levamisol (Clorhidrato) 75 mg;
excipiente c.s.p. 1 ml.

Propiedades
El levamisol es un antiparasitario interno del grupo de los tetrahidroimidatiazoles. Es el isómero levo del tetramisol. Tiene un efecto paralizante sobre nematodos, actuando como estimulante ganglionar que conduce a una contracción muscular sostenida seguida de una relajación. Su principal efecto es la parálisis del parásito y su eliminación del hospedador Es efectivo frente a Ascaridia Columbae, Capillana spp., Heterakis spp. y Amidostomum.

VERMICIDA-imagen_1

Indicaciones
Tratamiento de las nematodosis
producidas por los par·sitos antes
indicados.

Especies de destino
Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, palomas, etc.).

Administración y dosis
TABERNIL VERMICIDA se añade al agua de bebida a la dosis de: 2 ml/litro, equivalente a 2 gotas por cada 40 ml de agua.

No sobrepasar la dosis recomendada.

En caso de animales muy infestados, o si existe peligro de reinfestación, se repetirá la dosis a intervalos de 2-3 semanas. Los animales deben estar descansados en el momento
de la administración.

Presentación
Envase de 20 ml.

Preparar diariamente el agua tratada.

Los comentarios están cerrados.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top