شما اينجا هستيد: Home » تولید مثل قناری » علل عدم موفقیت در جوجه كشی قناری ها :

علل عدم موفقیت در جوجه كشی قناری ها :

علل عدم موفقیت در جوجه كشی قناری ها :

الف – عدم آماده سازی قناری های نر وماده برای جفت گیری وامتناع آنها از جفت گیری .
ب – جفت گیری موفق قناری های نر وماده ولی عدم تشكیل نطفه در تخم ها .
ج – جفت گیری موفق قناریهای نروماده همراه با تشكیل نطفه در تخم ها ولی مرگ جنین در داخل تخم ویا ظرف چند روز پس از خروج از آن .
عوامل موثر در آماده سازی قناریها برای جفت گیری :
1- وجود بیماریهای مزمن در بین پرندههای نر وماده .
2- عدم تغذیه صحیح در دوران تو لك وپس از آن .
3- مصرف آنتی بیوتیكها وموادشیمیایی مضر .
4- عدم رعایت محدودیت جوجه كشی در فصل جفت گیری یا به عبارتی جوجه كشیدن بیش از توان قناری ها در فصل قبل .
5- وجود سموم قارچی ناشی از كپك زدگی در دان .
6- رعایت نكردن برنامه صحیحی روشنایی با افزایش تدریچی مدت طول روشنایی در طی 24 ساعت .
7- كهولت سن یا عدم بلوغ جنسی پرنده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top