شما اينجا هستيد: Home » تولید مثل قناری » Versele-Laga Ferti-Vit :

Versele-Laga Ferti-Vit :

Versele-Laga Ferti-Vit :

 محصولی است برای بدست آوردن نتیجه بهتر در آواز خوانی قناری که دردوران تولید مثل باعث کاهش مشکلات تخم گذاری و باروی خواهد شد و برای پیشگیری از رشد ضعیف جوجه مناسب است .که ترکیب انواع ویتامین و اسیدهای آمینه میباشد.

Vitamin & Amino Acid Mix For Birds With Extra Vitamin E For Optimal Fertility & Vitality
FERTI-VIT را برای مدت سه تا چهارهفته قبل از دوران جفت اندازی و تخم گذاری بصورت روزانه مصرف می نمایند . در طول این مدت پودر کلسیم نیز به همراه FERTI-VIT استفاده میشود .
FERTI-VIT را مدت چهار روز قبل از حضور قناری در مسابقه مصرف می نمایند و در طول مسابقه نیز در هفته سه نوبت مصرف میشود و همچنین بعد از برگزاری مسابقه نیز به مدت یک هفته سه نوبت استفاده میگردد .
یک گرم از این محصول که معادل یک پیمانه آن میباشد را در 250 میلی لیتر آب یا 100گرم غذای نرم مخلوط نموده و در اختیار قناری میگذارند .

Descrption

Versele-Laga Oropharma Ferti-Vit is a balanced blend of vitamins, amino acids and trace elements, enriched with vitamin E which is ideal for use during preparation of the breeding season, for the singing of canaries and finches, in cases of laying and fertility disorders or in cases of death in the egg and to promote sexual sexual drive and fertility.

During the breeding season a bird needs an optimal blend of vitamins, amino acids and trace elements. The essential vitamin E, also called the fertility vitamin is a strong antioxidant. The combination of the components in Versele-Laga Ferti-Vit is not only optimal for breeding but also increases the resistance to disease and helps protect the heart and muscular tissue.

Details

  • 200gr
  • USE: 1 level measure (=1g) per 250ml drinking water or per 100g ORLUX soft food/egg food. During preparation of the breeding season (3 to 4 weeks) until the first egg has been laid: give daily. For finches and other competition birds: three times a week in the competition season.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top