شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان » NEKTON-B-KOMPLEX :

NEKTON-B-KOMPLEX :

NEKTON-B-KOMPLEX :

این دارو حاوی ویتامین B می باشد که برای رشد و تولید مثل پرنده و رفع ضعف عمومی آن بسیار مفید است.
در مواقعی که پرنده را جابجا می کنید یا در جای شلوغ و پر تردد قرار می دهید استفاده از این دارو موجب جذب کربنیت در بدن پرنده شده و تقویت اعصاب و آرامش آن را به همراه دارد. به خصوص در زمانیهایی که پرنده آرام و قرار ندارد و خود را به قفس می زند بهتر است از این دارو برای آن استفاده کنید. کمبود ویتامین B در بدن پرنده باعث می شود تا گردن پرنده به عقب برگردد. این بیماری را تنها با استفاده به موقع از داروی نکتون B میتوان درمان نمود. از این دارو میتوان برای پرندگانی که هنوز به بلوغ نرسیده اند نیز استفاده کرد.
مقدار مصرف:
1 پیمانه نکتون + 250 میلی آب

NEKTON-B-KOMPLEXhttp://www.nekton.de/assets/images/e/nekton_b-komplex-b20163de.jpg

NEKTON-B-Komplex repairs deficiency states, has a positive influence on nerve tissue and optimizes regulation of protein, fat and carbohydrate metabolism.

A lack of essential B vitamins becomes apparent in many forms of health disorders, such as nervous disorders (bending back the head), increased irritability, uncoordinated movement or spasms. Abnormal skin changes and growth disorders can also indicate a lack of vitamin B.

Bird’s have an increased need for vitamin B, for example, when animals are stressed or ill and also when animals have to be treated with antibiotics or sulfonamides.

NEKTON-B-Komplex is soluble in cold water and can be administered easily via drinking water or soft feed. Ideal in combination NEKTON-S. 

Further information

NEKTON-B-Komplex is a high-quality and specific vitamin compound that contains numerous vitamins of vitamin B complex. These substances necessary for the body and maintaining health are found partly in plant feed and partly in animal feed. They are often included in compound feeds in an insufficient amount, thus they must be administered to the birds as an additional supplement.

The vitamins contained in NEKTON-B-Komplex are of utmost importance for the body’s physiological processes and have diverse impacts. Thus they occupy a key position in the overall metabolism, i.e. they are significantly involved in regulating protein, fat and carbohydrate metabolism. Furthermore, B vitamins share responsibility for the normal function of the gastrointestinal tract and nerve and heart muscle tissue; they have an effect on blood and antibody production and are also responsible for maintaining the health of the skin to a large extent.

It should be noted that NEKTON-B-Complex should only be used if necessary.

Healthy birds without any particular strain should receive the multi-vitamin compound NEKTON-S and NEKTON-MSA daily.

A green measuring spoon is attached to each bottle of NEKTON-B-Komplex. 1g of NEKTON-B-Komplex corresponds to one measuring spoon.

Recommendation: Disinfect drinking vessels and food containers daily with NEKTON-Desi-Plus to guarantee hygienic and clean feed!

http://www.nekton.de

Feeding recommendation

Feeding recommendation: Small birds 0.5 g daily (½ measuring spoon) of NEKTON-B-Komplex, mid-sized bird species, e.g. pigeons 1 g daily (1 measuring spoon) of NEKTON-B-Komplex, large birds e.g. parrots 1-2 g (1-2 measuring spoons) of NEKTON-B-Komplex.

Storage: NEKTON-B-Komplex should be stored dry and out of sunlight, between 15° and 25°C.
DO NOT STORE IN THE FRIDGE!!!

Composition: Dextrose, silicic acid

Nutritional additives per kg: 1,500 mg vitamin B1 (thiamine hydrochloride), 3,400 mg vitamin B2 (riboflavin), 30,000 mg nicotinamide, 10,000 mg pantothenic acid (calcium-D pantothenate), 3,400 mg vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), 8,400 μg vitamin B12, 6,000 mg folic acid

.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Scroll to top