قناری نیز مثل سایر حیوانات خانگی از نوع و رگه ای منشعب میگردد که در طبیعت به طور وحشی زندگی می نماید . قناری وحشی ، فینچ سبز رنگ کوچکی است که ساکن جزایر قناری می باشد . این جزایر که در اقیانوس اطلس واقعند به خاطر زیبایی خاص و وضع آب وهوایی مناسب امروزه مورد استقبال توریستها قرار گرفته اند . قناری ساکن مناطق آسورن و مادیرا نیز میباشد . این مناطق همواره هوایی بهاره دارند . اولین بار شخصی بنام ک . بوله پس از سفرش به سال ۱۸۵۸ مشخصات جامعی از قناری ارایه نمود . قناری وحشی جزایر قناری که اصل ونسب قناریهای اهلی بدان برمی گردد از اغلب قناریهای پرورشی کوچک تر بوده و طولش از منقار تا انتهای دم حدود ۱۳ سانتیمتر است . پرهای زرد خاص انواع اهلی در این نوع وحشی نیز یافت شده ولی شدیدا با رنگ های سبز زرد ، سبز وسیاه مخلوط میباشند . ماده ها رنگ مات تری نسبت به نرها دارند و خاکستری قهوه ای میباشند . درمورد آواز قناری وحشی و مقایسه آن با آواز نوع اهلی اختلاف عقیده وجود دارد برخی اعتقاد دارند که اهلی ها خوش آوازترند .و برخی نیز آواز قناری وحشی را بهتر میدانند .

اصولا تمامی نت های آواز قناری رولر هارتس به طور کامل در قناری وحشی وجود داشته و شنیده میشود . در آواز قناری وحشی برخی تن های نامطلوب مشاهده میشود البته از لحاظ گوش انسان چون مطلوب و نامطلوب بودن صدا برای پرنده مفهوم ندارد و اصولا این آواز برای انسان نبوده و گفتگویی با همنوعان است . هر پرنده دارای شدت صوت و نوع صدایی خاص گروه خویش است . هدفش از آواز راندن دشمنان و رقبا و جلب توجه نوع ماده میباشد .

قناری وحشی خصوصیاتی شبیه نوع فینچ وحشی اروپایی serinus serinus داشته که هلندیها آنرا قناری اروپایی نیز می نامند . مدتی هردو پرنده را یکسان و از یک گروه تلقی می کردند . اما پس از بررسی های دقیق تر اصل و نسب و ریشه آنها مشخص شد که این دو نوع پرنده یکسان نبوده بلکه دو نوع مجزای serinus میباشند . قناری سبز وحشی تا زمانیکه روی درختان جزایر قناری زندگی میکرد موجود خاصی به نظر نمی آمد تنها زمانی که توسط انسان و با جداسازی های حساب شده انواع زرد ، قرمز پرتقالی و قرمز مسی آن تکثیر و پرورش یافته . به صورت یک جانئر خانگی درآمد مورد توجه قرار گرفت .

زمان جفتگیری قناری وحشی در وطنشان در محدوده اواسط بهمن تا اواسط فروردین ماه آغاز میگردد ، در این ماهها اواز نوع نر شدت یافته و این زمان پرواز و جهش های مخصوص جفت گیری همانگونه که در قناری اهلی مشاهده میشود به چشم میخورد ( آواز لاینقطع و پرواز در بین شاخه درختان ) به محض یافتن یک ماده آماده و جفت شدن ، قناری ماده شروع به لانه سازی مینماید . برای این منظور دو شاخه ای را نزدیک بدنه درختی در ارتفاع دو تا سه متری مورد استفاده قرار میدهد . لانه از اجزا گیاهان ، علوفه ، موادنرم دیگر ساخته میشود و داخل این محیط نرم سه تا پنج تخم گذاشته خواهد شد . قناری ماده به تنهایی سیزده روز تمام روی تخم ها خواهند خوابید . نوع نر دراین موقع تغذه ماده را به عهده میگیرد . والدین هردو در پرورش جوجه ها نقشی را بهعهده میگیرند . معمولا در یکسال دو و حتی سه بار تخم گذاری و جوجه کشی خواهند داشت . با مستقل شدن جوجه های نوبت آخر قناریهای وحشی تشکیل گروههای بزرگتری را میدهند و برای پیدا کردن غذا در طول زمستان ، اطراف جزایر قناری را جستجو میکنند خوراک قناریهای وحشی انواع دانه های آردی و روغنی نظیر ارزن و تخم کتان و شاهدانه و تخم کلم و کاهو ، سیاهدانه و تخم خشخاش است علاوه برآن به دانه نیشکر علاقه فراروانی داردو لذا در گذشته آنها را پرنده نیشکری نیز می خواندند .نگهداری و تکثیر قناری وحشی را تنها به افراد با تجربه توصیه میکنند . تکثیر ونگهداری انها به سادگی قناری خانگی نیست . پرورش قناری اصیل وحشی نیز از سال ۱۹۸۰ امر رایجی شده و در اروپا بدان توجه خاص مبذول میشود .