شما اينجا هستيد: Home » بیماریها و درمان (Page 12)

Latac SERIFLOX :

SERIFLOX سریفلوکس یک آنتی بیوتیک بسیار وسیع الطیف و مؤثر می باشد و جهت درمان بیماری هایی مانند کوریزای عفونی، سپتی سمی، سالمونلوز، عفونت های استافیلوکوکی، مایکوپلاسموز و بسیاری از بیماریهای دیگر بصورت محلول در آب  بکار می رود. معمولا از این آنتی بیوتیک در مواردی استفاده می شود که درمان با سایر آنتی بیوتیکها مؤثر واقع نشده است. توصیه می شود قبل از مصرف این آنتی بیوتیک، آزمایش حساسیت باکتریایی انجام شود. ترکی ...

Read more

Scroll to top