شما اينجا هستيد: Home » تولید مثل قناری (Page 7)

Quiko Vitacombex V :

 این دارو جهت درمان بیماریهایی که به علت کمبود ویتامینها در بدن پرندگان به وجود می آید مانند راشیتیسم و یا ضعف در توان تولید مثل استفاده می شود. همچنین به منظور کسب نتیجه بهتر در پرورش پرنده ، در تغییرات ناگهانی هوا ، جابجایی پرنده برای مصافتهای طولانی و تغییرات غذایی ، بیماریهای میکروبی و به طور کلی برای ناراحتیهای جسمی پرنده استفاده می شود. مقدار مصرف: برای یک عدد پرنده یا قناری 2 تا 3 قطره ، روزی یکبار ب ...

Read more

Versele-Laga Ferti-Vit :

 محصولی است برای بدست آوردن نتیجه بهتر در آواز خوانی قناری که دردوران تولید مثل باعث کاهش مشکلات تخم گذاری و باروی خواهد شد و برای پیشگیری از رشد ضعیف جوجه مناسب است .که ترکیب انواع ویتامین و اسیدهای آمینه میباشد. Vitamin & Amino Acid Mix For Birds With Extra Vitamin E For Optimal Fertility & Vitality FERTI-VIT را برای مدت سه تا چهارهفته قبل از دوران جفت اندازی و تخم گذاری بصورت روزانه مصرف می نماین ...

Read more

NEKTON-S :

این ماده شامل 13 نوع ویتامین ، 18 نوع اسید آمینه و 6 نوع مواد معدنی و تقویتی جهت رشد می باشد . ارزش این ماده در مبارزه با پرریزی ، جابجایی قفس ، بیماریها و افزایش مقاومت در برابر آنها به اثبات رسیده است. این ماده در ساختار اسکلت بدن پرنده نقش به سزایی دارد و تامین آن در دوران رشد برای پرنده بسیار مهم است. این ماده در پیشگیری از کمبود ویتامین و بالا بردن ارزش غذایی هر غذا مورد استفاده قرار می گیرد. از این دا ...

Read more

NEKTON-E :

 این ماده تاثیر بسیار مهمی بر سوخت و ساز بدن داشته و تثبیت کننده ویتامین های بدن می باشد. همچنین تاثیر بسیار زیادی بر هورمون های جنسی و تقویت نطفه پرنده دارد. این دارو را باید همراه با نکتون S قبل و بعد از دوران جفت گیری به پرنده بدهیم. مقدار مصرف: سه هفته قبل از تخم گذاری 1 قاشق نکتون E + 1 قاشق نکتون S + 4/1 لیتر آب هر ماه یک بار در حالت عادی طریقه مصرف ویتامین E : 1 پیمانه ویتامین E + 4/1 لیتر آب NEKTON- ...

Read more

جورکردن جفت های مناسب برای جوجه کشی :

جورکردن جفت های مناسب برای جوجه کشی : دونکته اساسی راکه مورد قبول وتصدیق همه است یادآورمی شویم : ۱- دوقناری که دارای عیب مشترک هستندنباید باهم جفت گردند . مثلا هر دو دارای سربدقواره وزشت باشند . ۲ -دوزرد سیریا دو زرد کم رنگ یا دوابلق یا دوهمرنگی که از هرلحاظ رنگهای آنها مشابه هم میباشد نباید باهم جفت شوند . دو قناری زردرنگ به نظرمی آیدکه باید جوجه های خوشرنگ و خوبی بدهند ولی تجربه نشان داده است که اگر در  ن ...

Read more

رويه تنظيم نوردر محيط پرورش قناری :

رويه تنظيم نوردر محيط پرورش قناری :           نور عامل مهم در باروري و توليد مثل قناری است .افزايش تدريجي مدت زمان نوردهي  نقش بسيار  حساس و موثري در ميزان همزماني امادگي پرنده ها دارد. در زمستان كوتاه ترين طول روز 10ساعت و  در ابتداي تابستان بلند ترين طول روز 15 ساعت ميباشد .با كاهش طول روز از تير ماه به بعد مدت  زمان نور دهي ميبايست كاهش يابد,در شرايط طبيعي اين كاهش طي شش ماه صورت ميگيرد و تا اوايل  دي ما ...

Read more

Scroll to top