شما اينجا هستيد: Home » سایر نکات درباره قناری (Page 5)

سال نومبارک

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما... کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟... زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و چون همیشه امیدوار و سال نومبارک     ...

Read more

اشنایی با پرنده آواز خوان سهره :

سهره که نامش خلاصه شده به سره انواع مختلفی دارد که نیمی از آنها آوازه خوان هستند . آواز خواندن سهره بریده بریده است و نفسش مانند قناری زیاد نیست اگر آواز قناری را یاد بگیرد بازهم قطعه قطعه می خواند . در خارج از ایران چندین نوع سهره را با قناری جوجه کشی نموده اند مانند سهره آوازخوان و سهره معمولی ( سهره بروجردی ) و سیسکین قرمز (red or hooded siskin ) که قناری قرمز رنگ حاصل جفت گیری قناری با این نوع سیسکین قر ...

Read more

استحمام یا حمام کردن قناری :

 قناری های آزاد در طبیعت دوست دارند که بر روی چمن های مرطوب غلت بزنند و بدین ترتیب خودشان را تمیز کنند. در برخی از موارد به علت طولانی شدن فواصل بین آب تنی ممکن است برخی از پرنده ها میل به آب تنی را از دست بدهند و یا جوجه هایی که برای اولین بار با ظرف آب تنی آشنا می شوند ممکن است رغبتی به این کار نشان ندهند. اما کلا آب تنی خصوصا در فصول گرم سال و هنگام پر ریزی بسیار ضروری است. چرا که موجب تحریک رشد سریع پره ...

Read more

علاقه به طبیعت نیاز به تجربه دارد

علاقه به طبیعت نیاز به تجربه دارد امروزقناری در تمامی مناطق وتوسط طبقات مختلف مردم نگهداری ، تکثیر و پرورش داده میشود . این پرنده یکی از رایج ترین حیوانات خانگی است . نگهداری و تکثیر قناری سرگرمی جالبی است که در هر مرحله سنی تحقق پذیر است . متاسفانه زندگی ماشینی امروزی امکان قابل توجهی را جهت رابطه با طبیعت میسر نمی سازد . اما در ارتباط با قناری می توان انواع گوناگون و رنگ های متنوع آنها را از نزدیک تجربه ن ...

Read more

قناری علیرضا

امروزقناری در تمامی مناطق وتوسط طبقات مختلف مردم نگهداری ، تکثیر و پرورش داده میشود . این پرنده یکی از رایج ترین حیوانات خانگی است . نگهداری و تکثیر قناری سرگرمی جالبی است که در هر مرحله سنی تحقق پذیر است . متاسفانه زندگی ماشینی امروزی امکان قابل توجهی را جهت رابطه با طبیعت میسر نمی سازد . اما در ارتباط با قناری می توان انواع گوناگون و رنگ های متنوع آنها را از نزدیک تجربه نموده و بدین ترتیب رابطه ای با طبیع ...

Read more

Scroll to top