خواص عسل و مورد مصرف آن در تغذیه قناری :

خواص عسل و مورد مصرف آن در تغذیه قناری :

عسل ماده غذایی شناخته شده ای که قبلا در مورد آن صحبت کردیم و به عنوان یک آنتی بیوتیک ودافع های کپک طبیعی وقارچ یاد میشود و به حفظ کلسیم در بدن کمک می کند و ومهمترین خاصیت عسل تقویت ...

خواص عسل و مورد مصرف آن در تغذیه قناری :

عسل ماده غذایی شناخته شده ای که قبلا در مورد آن صحبت کردیم و به عنوان یک آنتی بیوتیک ودافع های کپک طبیعی وقارچ یاد میشود و به حفظ more ...

داروهای موثر در درمان بیماریهای باکتریایی طیور :

داروهای موثر در درمان بیماریهای باکتریایی طیور : طیور به بیماری های مختلفی از جمله بیماریهای باکتریایی مبتلا میگردند طبیعت خاص پرو more ...

مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

در زمان تولک قناری برای تولک بهترقناری از جو پرک شده در تغذیه قناری استفاده میشود . مصرف آن برای شروع دوران پرریزی بسیار مفید میبا more ...

Scroll to top