404 Not Found


nginx

مطالب تصویری

جورکردن جفت های مناسب برای جوجه کشی :

جورکردن جفت های مناسب برای جوجه کشی : دونکته اساسی راکه مورد قبول وتصدیق همه است یادآورمی شویم : ۱- دوقناری که دارای عیب مشترک هست more ...

گیرلیتس خاکستری از انواع قناری وحشی ـ Serinus Leucopygia :

این پرنده معروفترین نوع فینچ آفریقایی است . در قبال رنگ آمیزی ساده اش صدایی بسیار دلپذیر دارد . نوع نر و ماده آن شبیه یکدیگرند . گ more ...

LATAC CALCICOLINA – P :

CALCICOLINA-P  کلسی کولینا – پی، یک محصول ویژه جهت درمان کمبودهای غذایی (مخصوصاً در حالت های عدم تعادل رژیم غذایی و استفاده بیش از more ...

Nekton-Bio :

Nekton-Bio جهت پرسازی (در زمان جفت و قبل از آن استفاده نشود) میزان مصرف: 1 گرم به همراه 250 سی سی آب زمان شکل گیری پرها اندازه محص more ...

اشنایی با پرنده آواز خوان سهره :

سهره که نامش خلاصه شده به سره انواع مختلفی دارد که نیمی از آنها آوازه خوان هستند . آواز خواندن سهره بریده بریده است و نفسش مانند ق more ...

Scroll to top