قناری – جناب آقای سعید شاملو :

قناری – جناب آقای سعید شاملو :

قناری - جناب آقای سعید شاملو   ...

کلاس های آموزشی پرورش قناری – استاد الماسی :

کلاس های آموزشی پرورش قناری – استاد الماسی :

دوره آتی كلاس های آموزشی پرورش قناری با حضوراستاد الماسی برگزار می گردد   کلاسها در قم و تهران برگزار میگردد کلاسهای قم در مرکز سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی قم  برگزار ...

نکته قابل توجه در تکثیر قناری :

در زمان توليد مثل قناری در اثر داشتن پر زيادي در محل پس قناري عمل جفت گيري به طور كامل به انجام نمي رسد . لذا بايد در نژادهايي مثل more ...

بزرگ شدن اندازه کبد در قناری :

بزرگ شدن اندازه کبد در قناری یا ورم کبد  می تواند بیشتر مواقع ناشی از تغذیه نامناسب , مصرف بی رویه داروها همچون انتی بیوتیک و یا و more ...

Versele-Laga Avi-Chol :

 Versele-Laga Avi-Chol • مکمل غذایی برای پرندگان • برای عملکرد مطلوب کبد و تولک رفتن خوب • تونیک منحصر به فرد برای کبد پرنده • بر more ...

Scroll to top