مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

در زمان تولک قناری برای تولک بهترقناری از جو پرک شده در تغذیه قناری استفاده میشود . مصرف آن برای شروع دوران پرریزی بسیار مفید میباشد . در دوران تولک درهفته دو نوبت در دسترس قناری ق ...

قفس و محل نگهداری قناری :

قفس و محل نگهداری قناری :

پرندگاني كه در قفسهاي وسيع و مناسب زندگي مي كنند همواره شاداب و سرحال بوده و به ندرت بيمار مي شوند . قناري تنها در صورتي نشاط و سرحالي خود را حفظ مي كند كه حداقل ، امكان جهش و ورزش ...

چکیده اصول‌ نگهداري‌ از قناري‌ و خصوصیات آن  :

چکیده اصول‌ نگهداري‌ از قناري‌ و خصوصیات آن :

اصول‌ نگهداري‌ از قناري‌ در وحله اول بايد دانست هدف شما از خريد قناري چيست؟ اگر به خاطر آواز و صدايش باشد قناري مورد نظر شما در دسته قناريهاي آوازي (song canary) قرار دارد اگر به خ ...

سال نومبارک

سال نومبارک

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما... کجا ایستاده اییم.سهم ما ...

مصرف بادام اسیاب شده در تغذیه قناری :

مصرف بادام اسیاب شده در تغذیه قناری :

در تغذیه قناری در طول سال یک نوبت درهفته در دوران مختلف پروش بادام آسیاب شده به اندازه یک گرم در تغذیه یک قناری بدلیل انرژی زایی و تامین کلسیم و مواد معدنی  استفاده میشود  . مصرف ب ...

قفس و محل نگهداری قناری :

پرندگاني كه در قفسهاي وسيع و مناسب زندگي مي كنند همواره شاداب و سرحال بوده و به ندرت بيمار مي شوند . قناري تنها در صورتي نشاط و سر more ...

Latac Serivit :

Latac Serivit ویتامین ها برای تمامی گونه های پرندگان کاملاً لازم و ضروری می باشد بویژه برای آن دسته از پرندگانی که در قفس زندگی می more ...

مصرف بادام اسیاب شده در تغذیه قناری :

در تغذیه قناری در طول سال یک نوبت درهفته در دوران مختلف پروش بادام آسیاب شده به اندازه یک گرم در تغذیه یک قناری بدلیل انرژی زایی و more ...

Latac Serinet :

Latac Serinet کاربرد : ترکیبی از ویتامین های A، C، E، B موجب می گردد که تمامی احتیاجات ویتامینی پرنده تأمین گردد و از بیماری ها و more ...

مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

در زمان تولک قناری برای تولک بهترقناری از جو پرک شده در تغذیه قناری استفاده میشود . مصرف آن برای شروع دوران پرریزی بسیار مفید میبا more ...

سال نومبارک

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز more ...

Scroll to top