بانک اطلاعاتی کتاب قناری :

بانک اطلاعاتی کتاب قناری :

[image src="http://canaryalireza.ir/wp-content/uploads/2015/03/4f935d632f9824733838b57be151a4ec.jpg" width="338" height="346" lightbox="yes" align="center"]   [image src="http ...

استفاده ازپنبه دانه درلانه قناری :

استفاده ازپنبه دانه درلانه قناری :

پرندگان مانند قناری برای آشیانه خود احتیاج به موادی دارند که در عین حال که نرم باشد بهتر است که طبیعی نیز باشند. در حال حاضر بهترین گزینه پنبه دانه تازه و بدون هیچ گونه خس و خاشاک ...

چوب داخل قفس قناری :

چوب داخل قفس قناری :

جهت نشستن قناری در قفس هم میتوان از نیهای پلاستیکی استفاده کرد و هم نی های چوبی که مناسب تر هستند اما نکته مهم در هر دو مورد اینست که قطر آن مناسب باشد طوری که انگشتان قناری به هم ...

نتایج حاصل از جفت اندازی قناری :

نتایج حاصل از جفت اندازی قناری :

[image src="http://canaryalireza.ir/wp-content/uploads/2015/03/image-c5a86edddaac0e4f5223b4d80597a5026c1b92f4254f5900c072e50e25722007-V.jpg" width="338" height="346" lightbox="yes" ...

مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

در زمان تولک قناری برای تولک بهترقناری از جو پرک شده در تغذیه قناری استفاده میشود . مصرف آن برای شروع دوران پرریزی بسیار مفید میباشد . در دوران تولک درهفته دو نوبت در دسترس قناری ق ...

چوب داخل قفس قناری :

جهت نشستن قناری در قفس هم میتوان از نیهای پلاستیکی استفاده کرد و هم نی های چوبی که مناسب تر هستند اما نکته مهم در هر دو مورد اینست more ...

استفاده ازپنبه دانه درلانه قناری :

پرندگان مانند قناری برای آشیانه خود احتیاج به موادی دارند که در عین حال که نرم باشد بهتر است که طبیعی نیز باشند. در حال حاضر بهتری more ...

مصرف بادام اسیاب شده در تغذیه قناری :

در تغذیه قناری در طول سال یک نوبت درهفته در دوران مختلف پروش بادام آسیاب شده به اندازه یک گرم در تغذیه یک قناری بدلیل انرژی زایی و more ...

Latac Serinet :

Latac Serinet کاربرد : ترکیبی از ویتامین های A، C، E، B موجب می گردد که تمامی احتیاجات ویتامینی پرنده تأمین گردد و از بیماری ها و more ...

مصرف آرد جو و جو پوست کنده در تغذیه قناری :

در زمان تولک قناری برای تولک بهترقناری از جو پرک شده در تغذیه قناری استفاده میشود . مصرف آن برای شروع دوران پرریزی بسیار مفید میبا more ...

Scroll to top